ข่าวประชาสัมพันธ์

 

Display # 
Title Author Hits
กิจกรรมประชุมสัญจร ๒๕๖๐ Written by krissana 24
กิจกรรมรับน้อง ม.๑ ห้องเรียนพิเศษ SMTP & IEP' ๖๐ Written by krissana 33
อบรมพัฒนาการวัดผล ประเมินผลด้วยระบบออนไลน์ Written by krissana 27
ผลการสอบเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ Written by krissana 536
ประกาศผลการสอบเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ (ทั่วไป) Written by krissana 229
นักเรียนชั้น ม.๓ ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าเรียนต่อชั้น ม.๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ (โควตา) Written by krissana 167
นักเรียนที่มีสิทธิ์สอบเข้าเรียน ชั้น ม.๑ และ ม.๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ Written by krissana 113
ประเมินศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ Written by krissana 99
ประกาศผลการสอบเข้าเรียนระดับชั้น ม.๑ SMTP และ IEP ปีการศึกษา ๒๕๖๐ Written by krissana 628
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ Written by krissana 185

ผู้บริหาร

นายคีรี  มากสังข์
ผู้อำนวยการโรงเรียน

ประมวลภาพกิจกรรม

Login Form

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์  Huasaibumrungrat School
330  หมู่ 1 ตำบลหัวไทร  อำเภอหัวไทร  จังหวัดนครศรีธรรมราช  80170
โทรศัพท์ 075389489 โทรสาร 075388014 Email : huasaibum@hotmail.com
Email Webmaster : reungdad@gmail.com