ข่าวประชาสัมพันธ์

 

Display # 
Title Author Hits
ประกาศผลการสอบเข้าเรียนระดับชั้น ม.๑ SMTP และ IEP ปีการศึกษา ๒๕๖๐ Written by krissana 445
การนิเทศติดตามผลและประเมินผลการจัดการศึกษา การขับเคลื่อนนโยบาย "ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้" และยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ฯ ๒๕๕๙ Written by krissana 213
วิทยากร ท.ร.ขยายผล "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" Written by krissana 311
รายชื่่อนักเรียนชั้น ม.๑ และ ม.๔ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ Written by krissana 357
ประกาศผลการสอบเข้า ม.๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ Written by krissana 411
ประกาศผลการสอบเข้า ม.๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ Written by krissana 253
ประกาศผลสอบเข้าศึกษาต่อชั้น ม.๔ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ Written by krissana 264
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อชั้น ม. ๑ และ ม.๔ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ Written by krissana 290
ปฏิทินการปฏิบัติกิจกรรมนักเรียน ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๘ Written by krissana 252
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ม.๑ ห้อง SMTP และ IEP ปีการศึกษา ๒๕๕๙ Written by krissana 143

ผู้บริหาร

นายคีรี  มากสังข์
ผู้อำนวยการโรงเรียน

Login Form

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์  Huasaibumrungrat School
330  หมู่ 1 ตำบลหัวไทร  อำเภอหัวไทร  จังหวัดนครศรีธรรมราช  80170
โทรศัพท์ 075389489 โทรสาร 075388014 Email : huasaibum@hotmail.com
Email Webmaster : reungdad@gmail.com