ผลงานนักเรียน

Display # 
Title Author Hits
กิจกรรมประชุมสัญจร ๒๕๖๐ Written by krissana 40
กิจกรรมรับน้อง ม.๑ ห้องเรียนพิเศษ SMTP & IEP' ๖๐ Written by krissana 71
อบรมพัฒนาการวัดผล ประเมินผลด้วยระบบออนไลน์ Written by krissana 48
ผลการสอบเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ Written by krissana 601
ประกาศผลการสอบเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ (ทั่วไป) Written by krissana 287
นักเรียนชั้น ม.๓ ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าเรียนต่อชั้น ม.๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ (โควตา) Written by krissana 211
นักเรียนที่มีสิทธิ์สอบเข้าเรียน ชั้น ม.๑ และ ม.๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ Written by krissana 168
ประเมินศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ Written by krissana 151
ประกาศผลการสอบเข้าเรียนระดับชั้น ม.๑ SMTP และ IEP ปีการศึกษา ๒๕๖๐ Written by krissana 645
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ Written by krissana 242

ผู้บริหาร

นายคีรี  มากสังข์
ผู้อำนวยการโรงเรียน

ประมวลภาพกิจกรรม

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์  Huasaibumrungrat School
330  หมู่ 1 ตำบลหัวไทร  อำเภอหัวไทร  จังหวัดนครศรีธรรมราช  80170
โทรศัพท์ 075389489 โทรสาร 075388014 Email : huasaibum@hotmail.com
Email Webmaster : reungdad@gmail.com