ข่าวประชาสัมพันธ์

 

Display # 
Title Author Hits
อบรมพัฒนาการวัดผล ประเมินผลด้วยระบบออนไลน์ Written by krissana 12
ผลการสอบเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ Written by krissana 477
ประกาศผลการสอบเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ (ทั่วไป) Written by krissana 178
นักเรียนชั้น ม.๓ ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าเรียนต่อชั้น ม.๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ (โควตา) Written by krissana 116
นักเรียนที่มีสิทธิ์สอบเข้าเรียน ชั้น ม.๑ และ ม.๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ Written by krissana 56
ประเมินศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ Written by krissana 53
ประกาศผลการสอบเข้าเรียนระดับชั้น ม.๑ SMTP และ IEP ปีการศึกษา ๒๕๖๐ Written by krissana 613
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ Written by krissana 128
ประกาศรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้น ม.๑ และ ม.๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ Written by krissana 668
รับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.๑ (โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศฯ) ปีการศึกษา ๒๕๖๐ Written by krissana 159

ผู้บริหาร

นายคีรี  มากสังข์
ผู้อำนวยการโรงเรียน

Login Form

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์  Huasaibumrungrat School
330  หมู่ 1 ตำบลหัวไทร  อำเภอหัวไทร  จังหวัดนครศรีธรรมราช  80170
โทรศัพท์ 075389489 โทรสาร 075388014 Email : huasaibum@hotmail.com
Email Webmaster : reungdad@gmail.com