ข่าวประชาสัมพันธ์

 

Display # 
Title Author Hits
กิจกรรมแสดงมุฑิตาจิต คุณครูเกษียณอายุราชการอำลานักเรียน ๒๕๕๙ Written by krissana 88
ครูอบรมขยายผลโครงการโรงเรียนคุณธรรม มูลนิธิยุวสถิรคุณ'๕๙ Written by krissana 125
การอบรมเชิงปฎิบัติการพัฒนาศักยภาพครูวิทยากรฯ Written by krissana 50
อบรมการใช้โปรแกรม SMSS '๕๙ Written by krissana 231
แผนพัฒนาตนเอง Written by phairote 204
ประชุมครู ประจำเดือนพฤษภาคม ปีการศึกษา ๒๕๕๙ และ รับทราบนโยบายจากนายกรัฐมนตรี และ รมต.กระทรวงศึกษาธิการ Written by krissana 212
คืนสู่เหย้า ชาว ท.ร. ๔๕ ปี Written by krissana 187
คณะครู ท.ร. ศึกษาดูงาน ปี ๒๕๕๘ Written by krissana 400
ขอแสดงความยินดีกับผอ.คีรี มากสังข์ Written by krissana 393
ประชุมคณะผู้บริหารสหวิทยาเขตหัวไทร-ปากพนัง Written by krissana 323

ผู้บริหาร

นายคีรี  มากสังข์
ผู้อำนวยการโรงเรียน

Login Form

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์  Huasaibumrungrat School
330  หมู่ 1 ตำบลหัวไทร  อำเภอหัวไทร  จังหวัดนครศรีธรรมราช  80170
โทรศัพท์ 075389489 โทรสาร 075388014 Email : huasaibum@hotmail.com
Email Webmaster : reungdad@gmail.com