ข่าวประชาสัมพันธ์

๕ มิถุนายน ๒๕๖๐

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์จัดกิจกรรมรณรงค์ รักษ์สิ่งแวดล้อม ในวันวิ่งแวดล้อมโลก ใจช่วงเวลาตอนเช้าก่อนเข้าเรียนในคาบที่ ๐  ณ ลานหน้าเสาธง โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์  Huasaibumrungrat School
330  หมู่ 1 ตำบลหัวไทร  อำเภอหัวไทร  จังหวัดนครศรีธรรมราช  80170
โทรศัพท์ 075389489 โทรสาร 075388014 Email : huasaibum@hotmail.com
Email Webmaster : reungdad@gmail.com