โครงการการพัฒนาคุณภาพเด็กไทยและเยาวชนไทย  เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ค่ายสร้างสรรค์)

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรมทั้งหมด

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์  Huasaibumrungrat School
330  หมู่ 1 ตำบลหัวไทร  อำเภอหัวไทร  จังหวัดนครศรีธรรมราช  80170
โทรศัพท์ 075389489 โทรสาร 075388014 Email : huasaibum@hotmail.com
Email Webmaster : reungdad@gmail.com