ผลการแข่งขัน

7 เหรียญทอง  20เหรียญเงิน 10  เหรียญทองแดง

ถ้วยคะแนนรวมที่ 3    รุ่น16 ปีชาย  และ18 ปีชาย


คลิกชมภาพทั้งหมด

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์  Huasaibumrungrat School
330  หมู่ 1 ตำบลหัวไทร  อำเภอหัวไทร  จังหวัดนครศรีธรรมราช  80170
โทรศัพท์ 075389489 โทรสาร 075388014 Email : huasaibum@hotmail.com
Email Webmaster : reungdad@gmail.com