ข่าวประชาสัมพันธ์

Articles

Display # 
Title Author Hits
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอนวิชาภาษาญี่ปุ่น Written by krissana 47
ประชุมผู้ปกครองและมอบตัวนักเรียนระดับชั้น ม.๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ Written by krissana 51
ประชุมผู้ปกครองและมอบตัวนักเรียนระดับชั้น ม.๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ Written by krissana 55
อบรมการพัฒนาการเรียนการสอนโดยใช้ระบบ Classroom Online Written by krissana 20
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ (ทั่วไป) Written by krissana 817
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ (ทั่วไป) Written by krissana 266
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ (ทั่วไป) Written by krissana 93
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับชั้น ม.๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ (ประเภทห้องเรียนพิเศษ) Written by krissana 95
การสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.๑ ห้องเรียนพิเศษ Written by krissana 183
การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.๑ และ ม.๔ (ห้องเรียนพิเศษ) Written by krissana 132
ประกาศรับสมัครนักเรียนระดับชั้น ม.๑ และ ม.๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ (ทั่วไป) Written by krissana 378
ผลการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ Written by krissana 84
กิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ งานวันวิชาการ ท.ร. ครั้งที่ ๒๒ Written by krissana 815
รับมอบห้องสมุดดิจิตอล Written by Super User 79
ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้น ม.๑ และ ม.๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ (ห้องเรียนพิเศษ) Written by krissana 408
เพลงประจำโรงเรียน Written by Super User 203
เพลงประจำโรงเรียน Written by Super User 45
พิธีมอบทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2561 Written by Super User 167
สอบความรู้ธรรมศึกษา ประจำปี 2561 Written by Super User 159
แบบขออนุมัติการตัดสินผลการเรียน "ร" Written by krissana 158
พิธีถวายราชสดุดีวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า Written by Super User 163
วีดีทัศน์แนะนำโรงเรียน Written by Super User 270
ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ ๒/ ๒๕๖๑ Written by krissana 162
ศึกษาดูงานโรงเรียนคุณธรรมและศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง Written by krissana 248
ค่ายเยาวชน สืบสานรากเหง้าชาวหัวไทร Written by krissana 15
โครงการจิตอาสาสอนพิเศษภาษาญี่ปุ่น รร. หัวไทรบำรุงราษฎร์ โดยสมาคมพัฒนาบุคลากร(ไทย-ญี่ปุ่น) Written by Super User 235
พิธีมอบประกาศนียบัตร เปิดการเรียนการสอน และสอบธรรมศึกษา ประจำปี พ.ศ.2561 Written by Super User 238
วันปิยมหาราช Written by krissana 166
แจ้งหยุดเรียน Written by Super User 296
พิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ Written by Super User 320
คู่มือปฏิบัติโรงเรียนคุณธรรม Written by Super User 435
อบต.หัวไทรต้านภัยยาเสพติด 2561 Written by Super User 369
วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ปีการศึกษา 2561 Written by Super User 477
วันสุนทรภู่ "วันรักษ์ภาษาไทยตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง" Written by Super User 393
วันนี้ที่ ท.ร Written by krissana 466
เผยแพร่ผลงานครู Written by Super User 473
พิธีไหว้ครู 7 มิถุนายน 2561 Written by Super User 509
เผยแพร่ผลงาน ของครูรำไพ ทรัพย์มี Written by krissana 358
เผยแพร่ผลงาน ของครูธิดารัตน์ อินทรโชติ Written by krissana 432
อบรมคุณธรรม จริยธรรมอิสลาม ปีการศึกษา ๒๕๖๑ Written by krissana 554
อบรมคุณธรรม จริยธรรม "ค่ายพุทธบุตรอุ่นไอธรรมะ" Written by krissana 479
เผยแพร่ผลงาน ของครูวิทยา รอบคอบ Written by krissana 469
หอพระใหม่ Written by Super User 347
รับสมัครนักเรียนห้องเรียนพิเศษ Written by ธีร์จุฑา ขวดทอง 438
วันวิชาการ ท.ร. ครั้งที่ 21 Written by ธีร์จุฑา ขวดทอง 703
สอบวัดความรู้นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๐ Written by krissana 908
วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า Written by Super User 534
พิธีมอบประกาศนียบัตร เปิดการเรียนการสอน และสอบธรรมศึกษา ประจำปี พ.ศ.2560 Written by Super User 587
ภาพพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ส่วนโรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ Written by krissana 482
วันปิยมหาราช ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๐ Written by krissana 436
ประชุมผู้ปกครองและประกาศผล ๑/๒๕๖๐ วันที่ ๖ ต.ค. ๒๕๖๐ Written by Super User 435
มหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา ครั้งที่ ๒๗ Written by Super User 505
นครเกมส์ ครั้งที่ ๖๐ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ Written by Super User 523
คนเก่ง ท.ร. 60 Written by krissana 482
สอนเสริมเพิ่ม O-NET Written by Super User 519
เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ Written by Super User 471
หัวไทรเกมส์ ครั้งที่ 35 Written by Super User 536
มหกรรมกีฬา อบต.หัวไทรต้านภัยยาเสพติด ครั้งที่ 17 Written by Super User 637
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร Written by Super User 775
โครงการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง Written by krissana 586
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือยกระดับคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๐ Written by krissana 558
วันวิสาขบูชา ๒๕๖๐ Written by rada 623
ค่ายพัฒนาทักษะภาษาจีน ปีการศึกษา ๒๕๖๐ Written by krissana 695
ค่ายพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม นักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๐ Written by krissana 744
ข้อมูลนักเรียน Written by Super User 3017
โรงเรียนเขตพื้นที่บริการ Written by Super User 1343
ข้อมูลเครือข่ายคอมพิวเตอร์ Written by Super User 884
ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง Written by Super User 2133
ข้อมูลพื้นฐาน Written by Super User 1994
ตราสัญลักษณ์โรงเรียน Written by Super User 1869
ประวัติโรงเรียน Written by Super User 3145

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์  Huasaibumrungrat School
330  หมู่ 1 ตำบลหัวไทร  อำเภอหัวไทร  จังหวัดนครศรีธรรมราช  80170
โทรศัพท์ 075389489 โทรสาร 075388014 Email : huasaibum@hotmail.com
Email Webmaster : reungdad@gmail.com