ข่าวประชาสัมพันธ์

Articles

Display # 
Title Author Hits
กิจกรรมวันแม่ ๒๕๖๒ Written by krissana 12
กิจกรรมยกชั้นสายสัมพันธ์ ท.ร. สิงหาคม'๖๒ Written by krissana 9
สัปดาห์ห้องสมุดและสัปดาห์อาเซียน ปีการศึกษา ๒๕๖๒ Written by krissana 12
แจกหน้ากากอนามัยป้องกันพิษควันจากไฟไหม้ป่าพรุ Written by krissana 13
วันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ Written by krissana 36
อบรมการใช้เทคนิคการคิดเลขเร็วแบบอินเดีย Written by krissana 24
กิจกรรมวันเข้าพรรษา Written by krissana 24
พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒ Written by krissana 70
อบรมนายหมู่ลูกเสือ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ Written by krissana 51
อบรมพัฒนาศักยภาพผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งรุ่นใหม่ Written by krissana 54
การแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ Written by krissana 63
วันสุนทรภู่ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ Written by Super User 58
คณะกรรมการตรวจเยี่ยมโรงเรียนตามนโยบายของสพฐ. Written by krissana 66
อบรมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนอิสลาม ระดับชั้น ม.๑ และ ม.๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ Written by krissana 52
ประชุมสัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ของ สพม.๑๒ Written by krissana 67
อบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้โดยบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและคุณธรรมอัตลักษณ์ Written by krissana 76
ไหว้ครู ๒๕๖๒ Written by krissana 59
อบรมโครงงานคุณธรรมนักเรียน ม.๑ และ ม.๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ Written by krissana 79
กิจกรรมทำความสะอาดเขตพื้นที่และกิจกรรมหน้าเสาธง Written by krissana 76
ดูแลช่วยเหลือ ให้กำลังใจนักเรียน Written by krissana 87
กิจกรรมสายใยผูกพันสร้างสรรค์เทคแคร์ Written by krissana 71
กิจกรรมพลังชุมชนประชารัฐกระตุ้นเศรษฐกิจนครศรีฯ ประจำปี ๒๕๖๒ Written by krissana 65
กิจกรรมยกชั้นสายสัมพันธ์ ท.ร. Written by krissana 63
กิจกรรมวันรักษ์ภาษาไทย Written by krissana 68
กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ Written by krissana 88
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ Written by krissana 72
วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯ Written by krissana 64
วันวิสาขบูชา ๒๕๖๒ Written by krissana 68
ทำบุญประจำปี ๒๕๖๒ คล้ายวันสถาปนาโรงเรียน ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๑๔ Written by krissana 72
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอนวิชาภาษาญี่ปุ่น Written by krissana 144
ประชุมผู้ปกครองและมอบตัวนักเรียนระดับชั้น ม.๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ Written by krissana 147
ประชุมผู้ปกครองและมอบตัวนักเรียนระดับชั้น ม.๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ Written by krissana 139
อบรมการพัฒนาการเรียนการสอนโดยใช้ระบบ Classroom Online Written by krissana 116
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ (ทั่วไป) Written by krissana 1039
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ (ทั่วไป) Written by krissana 409
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ (ทั่วไป) Written by krissana 149
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับชั้น ม.๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ (ประเภทห้องเรียนพิเศษ) Written by krissana 267
การสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.๑ ห้องเรียนพิเศษ Written by krissana 248
การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.๑ และ ม.๔ (ห้องเรียนพิเศษ) Written by krissana 186
ประกาศรับสมัครนักเรียนระดับชั้น ม.๑ และ ม.๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ (ทั่วไป) Written by krissana 440
ผลการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ Written by krissana 140
กิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ งานวันวิชาการ ท.ร. ครั้งที่ ๒๒ Written by krissana 1201
รับมอบห้องสมุดดิจิตอล Written by Super User 148
ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้น ม.๑ และ ม.๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ (ห้องเรียนพิเศษ) Written by krissana 476
เพลงประจำโรงเรียน Written by Super User 350
เพลงประจำโรงเรียน Written by Super User 98
พิธีมอบทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2561 Written by Super User 256
สอบความรู้ธรรมศึกษา ประจำปี 2561 Written by Super User 262
แบบขออนุมัติการตัดสินผลการเรียน "ร" Written by krissana 240
พิธีถวายราชสดุดีวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า Written by Super User 248
วีดีทัศน์แนะนำโรงเรียน Written by Super User 420
ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ ๒/ ๒๕๖๑ Written by krissana 260
ศึกษาดูงานโรงเรียนคุณธรรมและศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง Written by krissana 344
ค่ายเยาวชน สืบสานรากเหง้าชาวหัวไทร Written by krissana 57
โครงการจิตอาสาสอนพิเศษภาษาญี่ปุ่น รร. หัวไทรบำรุงราษฎร์ โดยสมาคมพัฒนาบุคลากร(ไทย-ญี่ปุ่น) Written by Super User 347
พิธีมอบประกาศนียบัตร เปิดการเรียนการสอน และสอบธรรมศึกษา ประจำปี พ.ศ.2561 Written by Super User 313
วันปิยมหาราช Written by krissana 232
แจ้งหยุดเรียน Written by Super User 429
พิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ Written by Super User 387
คู่มือปฏิบัติโรงเรียนคุณธรรม Written by Super User 519
อบต.หัวไทรต้านภัยยาเสพติด 2561 Written by Super User 454
วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ปีการศึกษา 2561 Written by Super User 573
วันสุนทรภู่ "วันรักษ์ภาษาไทยตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง" Written by Super User 495
วันนี้ที่ ท.ร Written by krissana 597
เผยแพร่ผลงานครู Written by Super User 585
พิธีไหว้ครู 7 มิถุนายน 2561 Written by Super User 599
เผยแพร่ผลงาน ของครูรำไพ ทรัพย์มี Written by krissana 433
เผยแพร่ผลงาน ของครูธิดารัตน์ อินทรโชติ Written by krissana 539
อบรมคุณธรรม จริยธรรมอิสลาม ปีการศึกษา ๒๕๖๑ Written by krissana 676
อบรมคุณธรรม จริยธรรม "ค่ายพุทธบุตรอุ่นไอธรรมะ" Written by krissana 573
เผยแพร่ผลงาน ของครูวิทยา รอบคอบ Written by krissana 548
หอพระใหม่ Written by Super User 403
รับสมัครนักเรียนห้องเรียนพิเศษ Written by ธีร์จุฑา ขวดทอง 514
วันวิชาการ ท.ร. ครั้งที่ 21 Written by ธีร์จุฑา ขวดทอง 858
สอบวัดความรู้นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๐ Written by krissana 1020
วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า Written by Super User 603
พิธีมอบประกาศนียบัตร เปิดการเรียนการสอน และสอบธรรมศึกษา ประจำปี พ.ศ.2560 Written by Super User 675
ภาพพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ส่วนโรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ Written by krissana 585
วันปิยมหาราช ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๐ Written by krissana 508
ประชุมผู้ปกครองและประกาศผล ๑/๒๕๖๐ วันที่ ๖ ต.ค. ๒๕๖๐ Written by Super User 518
มหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา ครั้งที่ ๒๗ Written by Super User 579
นครเกมส์ ครั้งที่ ๖๐ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ Written by Super User 599
คนเก่ง ท.ร. 60 Written by krissana 555
สอนเสริมเพิ่ม O-NET Written by Super User 585
เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ Written by Super User 535
หัวไทรเกมส์ ครั้งที่ 35 Written by Super User 602
มหกรรมกีฬา อบต.หัวไทรต้านภัยยาเสพติด ครั้งที่ 17 Written by Super User 735
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร Written by Super User 844
โครงการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง Written by krissana 666
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือยกระดับคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๐ Written by krissana 631
วันวิสาขบูชา ๒๕๖๐ Written by rada 688
ค่ายพัฒนาทักษะภาษาจีน ปีการศึกษา ๒๕๖๐ Written by krissana 775
ค่ายพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม นักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๐ Written by krissana 817
ข้อมูลนักเรียน Written by Super User 3151
โรงเรียนเขตพื้นที่บริการ Written by Super User 1444
ข้อมูลเครือข่ายคอมพิวเตอร์ Written by Super User 1035
ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง Written by Super User 2328
ข้อมูลพื้นฐาน Written by Super User 2272
ตราสัญลักษณ์โรงเรียน Written by Super User 2167
ประวัติโรงเรียน Written by Super User 3418

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์  Huasaibumrungrat School
330  หมู่ 1 ตำบลหัวไทร  อำเภอหัวไทร  จังหวัดนครศรีธรรมราช  80170
โทรศัพท์ 075389489 โทรสาร 075388014 Email : huasaibum@hotmail.com
Email Webmaster : reungdad@gmail.com