ข่าวประชาสัมพันธ์

๘  มีนาคม  ๒๕๖๐

ประกาศผลการสอบเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑  ปีการศึกษา ๒๕๖๐

ภาพบรรยากาศการสอบเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐  ณ โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์

 

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์  Huasaibumrungrat School
330  หมู่ 1 ตำบลหัวไทร  อำเภอหัวไทร  จังหวัดนครศรีธรรมราช  80170
โทรศัพท์ 075389489 โทรสาร 075388014 Email : huasaibum@hotmail.com
Email Webmaster : reungdad@gmail.com