ข่าวประชาสัมพันธ์

๒ มิถุนายน ๒๕๖๐ 

   ผู้อำนวยการคีรี  มากสังข์  พร้อมด้วยรองฯชัยศักดิ์ คงแก้ว และคณะกรรมการวิชาการ ร่วมประชุมพร้อมกันที่กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ในวันศุกร์ที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๐ (คาบที่ ๓ - ๔) 

 

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์  Huasaibumrungrat School
330  หมู่ 1 ตำบลหัวไทร  อำเภอหัวไทร  จังหวัดนครศรีธรรมราช  80170
โทรศัพท์ 075389489 โทรสาร 075388014 Email : huasaibum@hotmail.com
Email Webmaster : reungdad@gmail.com