ข่าวประชาสัมพันธ์

การสอบวัดความรู้นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย  ปีการศึกษา ๒๕๖๐

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์  อำเภอหัวไทร  จังหวัดนครศรีธรรมราช

รับสมัครระหว่างวันที่ ๔ - ๑๕ มกราคม ๒๕๖๑

สอบวันเสาร์ที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๑

 --------------------------------------

 

 

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์  Huasaibumrungrat School
330  หมู่ 1 ตำบลหัวไทร  อำเภอหัวไทร  จังหวัดนครศรีธรรมราช  80170
โทรศัพท์ 075389489 โทรสาร 075388014 Email : huasaibum@hotmail.com
Email Webmaster : reungdad@gmail.com