ข่าวประชาสัมพันธ์

๗ - ๘  พฤษภาคม  ๒๕๖๑

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการคุณธรรม จริยธรรม "ค่ายพุทธบุตร อุ่นไอธรรมะ" ปีการศึกษา ๒๕๖๑

สำหรับนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑  ปีการศึกษษ ๒๕๖๑  ณ โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ 

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์  Huasaibumrungrat School
330  หมู่ 1 ตำบลหัวไทร  อำเภอหัวไทร  จังหวัดนครศรีธรรมราช  80170
โทรศัพท์ 075389489 โทรสาร 075388014 Email : huasaibum@hotmail.com
Email Webmaster : reungdad@gmail.com