ข่าวประชาสัมพันธ์

 

ผลการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่35 คัดเลือกภาคใต้จ.ชุมพร นายพรหมมินทร์  คงกลั้ง

ได้เหรียญทอง อัฏฐกรีฑา ได้เป็นตัวแทนคนเดียว 2 รายการ

(อัฏฐกรีฑาและวิ่งข้ามรั้ว 110 ม.ไปแข่งขันเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่35 จ.บุรีรัมย์)

 

๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

วันนี้ในคาบเรียนที่ ๙ นักเรียนกลุ่มสนใจจำนวน 50 คน และครูที่สนใจเรียนภาษาญี่ปุ่น ตามโครงการจิตอาสาสอนพิเศษภาษาญี่ปุ่น เพื่อพัฒนาผู้เรียนด้านภาษาญี่ปุ่น  ซึ่งสอนโดย นายกันต์  คงจันทร์   สนับสนุนโดยร้าน ช. เทคนิคกุ้ง สาขาหัวไทร ปากพนัง เชียรใหญ่ โดยการให้ความร่วมมือของโรงเรียนมัธยมยานากาวา จังหวัดนครศรีธรรมราช

 

๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

ต้อนรับคุณครูสู่รั้วเขียว-เหลือง

 

๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

มอบเกียรติบัตรนักเรียน (งานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา ครั้งที่ ๒๘ ปีการศึกษา ๒๕๖๑)

 

 ๒-๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

ค่ายเยาวชนสืบสานรากเหง้าชาวหัวไทร

 

กิจกรรมค่ายเยาวชนสืบสานรากเหง้าชาวหัวไทร จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ให้เยาวชนได้เรียนรู้วิถีชีวิต
ศิลปวัฒนธรรมบ้านเกิดเมืองนอน  เห็นคุณค่า หวงแหน และรู้รักษาท้องถิ่นบ้านเกิด โดยมีอาจารย์กรกฎ
และ ดร.เมธาวี  จำเนียร จากมรภ.นครศรีธรรมราช มาสังเกตการณ์และเติมเต็มในกิจกรรม นอกจากนี้
ยังมีสมาคสื่อพลเมืองแห่งประเทศไทย ได้มาร่วมให้ความรู้ (ครูมณฑา  สังข์แก้ว : ครูที่ปรึกษากิจกรรม)

 

๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๑

มอบเหรียญและเกียรติบัตรนักกรีฑา


 

 

 

 

 

นายคีรี  มากสังข์  ผู้อำนวยการโรงเรียน มอบเหรียญรางวัลและเกียรติบัตรให้นักกรีฑา  
จากการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ  ครั้งที่ ๓๕  คัดเลือก ภาคใต้  จังหวัดชุมพร  

 

 ๒๖  ตุลาคม  ๒๕๖๑

รางวัลนักร้องยอดเยี่ยม

 นางสาวปิยะดา  นุ่นหยู  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕/๓ ได้รับรางวัลนักร้องยอดเยี่ยม จากการแข่งขันวงดนตรี
ชิงถ้วยพระราชทาน  
ที่อำเภอปากพนัง  จังหวัดนครศรีธรรมราช

 

๒๐  มิถุนายน  ๒๕๖๑ 

ประชุมระบบทางไกลโรงเรียนคุณธรรม สพฐ  ประชุมTeleconferenceทุนปัจจัยพื้นฐานฯ  เปิดการแข่งขันกีฬาภายในปีการศึกษา ๒๕๖๑
                     

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์  Huasaibumrungrat School
330  หมู่ 1 ตำบลหัวไทร  อำเภอหัวไทร  จังหวัดนครศรีธรรมราช  80170
โทรศัพท์ 075389489 โทรสาร 075388014 Email : huasaibum@hotmail.com
Email Webmaster : reungdad@gmail.com