ข่าวประชาสัมพันธ์

 ๘  ธันวาคม ๒๕๖๑

ผู้อำนวยการคีรี  มากสังข์  เป็นประธานเปิดการอบรมเวทคณิต ของกลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์  ซึ่งจัดอบรมให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔  ณ.ห้องโสตทัศนศึกษา โดยมีรองฯชัยศักดิ์  คงแก้ว ให้เกียรติ  เป็นผู้กล่าวรายงาน  คณะครูกลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์ ขอขอบคุณท่านผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการตลอดจนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านมา ณโอกาสนี้

๖ ธันวาคม ๒๕๖๑

ผู้อำนวยการคีรี  มากสังข์  มอบเกียรติบัตรให้นักกีฬาฟุตบอล และรับมอบทุนจากศิษย์เก่า ท.ร. เพื่อสนับสนุนทีมกีฬาโรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ 
ในโอกาสนี้ ขอขอบคุณ บริษัท อุบล ซีฟู้ด จำกัด โดย คุณเตชินท์ สรรเพชญ์ศิวะกุล ศิษย์เก่า ท.ร. รุ่น ๑๕ จำนวน ๕,๐๐๐ บาท ขอขอบคุณห้างหุ้นส่วนจำกัด รายา เอ็นเตอร์เทนเม้น มอบโดย คุณเตชินท์ สรรเพชญ์ศิวะกุล ศิษย์เก่า ท.ร. รุ่น ๑๕ และคุณทวีสุข รัตนวิโรจน์ จำนวน ๕,๐๐๐ บาท และศิษย์เก่า ท.ร. รุ่นที่ ๑๖ มอบโดย คุณจตุพร คงฉิม และคุณมนัสขวัญ  รักษา จำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท

๔  ธันวาคม  ๒๕๖๑

ผู้อำนวยคีรี มากสังข์  ผู้บริหาร  ครู และ นักเรียนโรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ ยินดีต้อนรับโรงเรียนวัดเขาทอง อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง สังกัดสพป.พัทลุง เขต ๑ ในโอกาสมาศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการดำเนินงานโรงเรียนคุณธรรม และโรงเรียนศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

 

๓๐  พฤศจิกายน ๒๕๖๑

สอบ PISA ปีการศึกษา ๒๕๖๑

กิจกรรมแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาระหว่างโรงเรียนในเขตพื้นที่เดียวกัน ณ โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ โดยมหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช

 กิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ ๖ โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช  นำโดยท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภมาตร อิสระพันธ์ อดีตคณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์อำนวยโชค เวชกุล  และคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ในการนี้ได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากท่านผู้อำนวยการคีรี มากสังข์ และท่านรองฯ ชัยศักดิ์  คงแก้ว รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ

๒๒  พฤศจิกายน  ๒๕๖๑

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ ขอขอบคุณตัวแทนศิษย์เก่าร.ร.หัวไทรบำรุงราษฎร์ ที่ได้มอบเงินและชุดกีฬาให้ทีมฟุตบอลร.ร.หัวไทรบำรุงราษฎร์ ตัวแทนจังหวัดนครศรีฯไปแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติครั้งที่ ๔๐ รอบคัดเลือกเขต ๘  จังหวัดชุมพร ระหว่าง วันที่ ๒๖ พ.ย. ๖๑  ถึง วันที่ ๓ ธ.ค. ๖๑

โดย ...# คุณทวีสุข รัตนวิโรจน์ ตัวแทนศิษย์เก่า ท.ร. รุ่น๑๕ มอบเงิน จำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท  
#คุณอนุสรณ์ พรหมมนตรี ตัวแทนศิษย์เก่า ท.ร. รุ่น ๑๖ มอบเงิน ๒,๐๐๐ บาท

#คุณปริญญา เอียดแก้ว ตัวแทนศิษย์เก่า ท.ร.รุ่น ๑๗ มอบเงิน ๕,๕๐๐ บาท  
#คุณอัษฎากร ดำคงสวน ตัวแทนศิษย์เก่าท.ร.รุ่น  ๒๐ มอบชุดกีฬาสำหรับใช้แข่งขัน จำนวน ๒๘ ชุด

 

๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

วันนี้ในคาบเรียนที่ ๙ นักเรียนกลุ่มสนใจจำนวน 50 คน และครูที่สนใจเรียนภาษาญี่ปุ่น ตามโครงการจิตอาสาสอนพิเศษภาษาญี่ปุ่น เพื่อพัฒนาผู้เรียนด้านภาษาญี่ปุ่น  ซึ่งสอนโดย นายกันต์  คงจันทร์   สนับสนุนโดยร้าน ช. เทคนิคกุ้ง สาขาหัวไทร ปากพนัง เชียรใหญ่ โดยการให้ความร่วมมือของโรงเรียนมัธยมยานากาวา จังหวัดนครศรีธรรมราช

 

๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

ต้อนรับคุณครูสู่รั้วเขียว-เหลือง

 

๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

มอบเกียรติบัตรนักเรียน (งานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา ครั้งที่ ๒๘ ปีการศึกษา ๒๕๖๑)

 

 ๒-๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

ค่ายเยาวชนสืบสานรากเหง้าชาวหัวไทร

 

กิจกรรมค่ายเยาวชนสืบสานรากเหง้าชาวหัวไทร จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ให้เยาวชนได้เรียนรู้วิถีชีวิต
ศิลปวัฒนธรรมบ้านเกิดเมืองนอน  เห็นคุณค่า หวงแหน และรู้รักษาท้องถิ่นบ้านเกิด โดยมีอาจารย์กรกฎ
และ ดร.เมธาวี  จำเนียร จากมรภ.นครศรีธรรมราช มาสังเกตการณ์และเติมเต็มในกิจกรรม นอกจากนี้
ยังมีสมาคสื่อพลเมืองแห่งประเทศไทย ได้มาร่วมให้ความรู้ (ครูมณฑา  สังข์แก้ว : ครูที่ปรึกษากิจกรรม)

 

๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๑

มอบเหรียญและเกียรติบัตรนักกรีฑา


 

 

 

 

 

นายคีรี  มากสังข์  ผู้อำนวยการโรงเรียน มอบเหรียญรางวัลและเกียรติบัตรให้นักกรีฑา  
จากการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ  ครั้งที่ ๓๕  คัดเลือก ภาคใต้  จังหวัดชุมพร  

 

 ๒๖  ตุลาคม  ๒๕๖๑

รางวัลนักร้องยอดเยี่ยม

 นางสาวปิยะดา  นุ่นหยู  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕/๓ ได้รับรางวัลนักร้องยอดเยี่ยม จากการแข่งขันวงดนตรี
ชิงถ้วยพระราชทาน  
ที่อำเภอปากพนัง  จังหวัดนครศรีธรรมราช

 

๒๐  มิถุนายน  ๒๕๖๑ 

ประชุมระบบทางไกลโรงเรียนคุณธรรม สพฐ  ประชุมTeleconferenceทุนปัจจัยพื้นฐานฯ  เปิดการแข่งขันกีฬาภายในปีการศึกษา ๒๕๖๑
                     

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์  Huasaibumrungrat School
330  หมู่ 1 ตำบลหัวไทร  อำเภอหัวไทร  จังหวัดนครศรีธรรมราช  80170
โทรศัพท์ 075389489 โทรสาร 075388014 Email : huasaibum@hotmail.com
Email Webmaster : reungdad@gmail.com