ข่าวประชาสัมพันธ์

๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๑

นายคีรี  มากสังข์  ผู้อำนวยการโรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ พร้อมด้วยบุคลากรของโรงเรียน ร่วมกิจกรรมรัฐพิธีวันปิยมหาราช  ประจำปี ๒๕๖๑ ณ ลานพระบรมรูปรัชกาลที่ ๕ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอหัวไทร  จังหวัดนครศรีธรรมราช 


ดูรูปภาพทั้งหมด

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์  Huasaibumrungrat School
330  หมู่ 1 ตำบลหัวไทร  อำเภอหัวไทร  จังหวัดนครศรีธรรมราช  80170
โทรศัพท์ 075389489 โทรสาร 075388014 Email : huasaibum@hotmail.com
Email Webmaster : reungdad@gmail.com