ข่าวประชาสัมพันธ์

วันอังคารที่ ๒๙  มกราคม   ๒๕๖๒ 

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ กำหนดการจัดกิจกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการสำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา

ในงานวันวิชาการ ท.ร. ครั้งที่ ๒๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ในวันอังคารที่ ๒๙  มกราคม  ๒๕๖๒

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์  Huasaibumrungrat School
330  หมู่ 1 ตำบลหัวไทร  อำเภอหัวไทร  จังหวัดนครศรีธรรมราช  80170
โทรศัพท์ 075389489 โทรสาร 075388014 Email : huasaibum@hotmail.com
Email Webmaster : reungdad@gmail.com