ข่าวประชาสัมพันธ์

๒๐  มกราคม ๒๕๖๒

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ จัดกิจกรรมสอบวัดความรู้นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย (ป.๕-๖)  ปีการศึกษา ๒๕๖๑

ผู้อำนวยการคีรี  มากสังข์ พร้อมด้วยรองฯชัยศักดิ์  คงแก้ว  รองฯสันชัย  คงจันทร์และรองฯกชนันท์ ใหม่อ่อน ได้พบปะพูดคุย และให้กำลังใจนักเรียนที่มาสอบวัดความรู้ในวันนี้

ภาพบรรยากาศกิจกรรมสอบวัดความรู้นักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลาย ณ ไทรบำรุงราษฎร์

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์  Huasaibumrungrat School
330  หมู่ 1 ตำบลหัวไทร  อำเภอหัวไทร  จังหวัดนครศรีธรรมราช  80170
โทรศัพท์ 075389489 โทรสาร 075388014 Email : huasaibum@hotmail.com
Email Webmaster : reungdad@gmail.com