ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ ๓๑  มกราคม  ๒๕๖๒
ประกาศผลการแข่งขันทักษะทางวิชาการในงาน “วันวิชาการ ท.ร." ครั้งที่ ๒๒ ปีการศึกษา  ๒๕๖๑ 

        

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์  Huasaibumrungrat School
330  หมู่ 1 ตำบลหัวไทร  อำเภอหัวไทร  จังหวัดนครศรีธรรมราช  80170
โทรศัพท์ 075389489 โทรสาร 075388014 Email : huasaibum@hotmail.com
Email Webmaster : reungdad@gmail.com