ข่าวประชาสัมพันธ์

๒  มิถุนายน  ๒๕๖๒

ณ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ (ทุ่งท่าลาด) อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์  Huasaibumrungrat School
330  หมู่ 1 ตำบลหัวไทร  อำเภอหัวไทร  จังหวัดนครศรีธรรมราช  80170
โทรศัพท์ 075389489 โทรสาร 075388014 Email : huasaibum@hotmail.com
Email Webmaster : reungdad@gmail.com