ข่าวประชาสัมพันธ์

๙  มิถุนายน ๒๕๖๒

ณ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ (มอ.) หาดใหญ่ จ. สงขลา

ท่านผู้อำนวยการคีรี  มากสังข์ และคณะครูได้เดินทางไปเยี่ยมเด็กชายวีรภัทร มากสอน ซึ่งป่วยและเข้ารับการรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลสงขลานครรินทร์  พร้อมมอบเงินช่วยเหลือการรักษาพยาบาลในครั้งนี้

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์  Huasaibumrungrat School
330  หมู่ 1 ตำบลหัวไทร  อำเภอหัวไทร  จังหวัดนครศรีธรรมราช  80170
โทรศัพท์ 075389489 โทรสาร 075388014 Email : huasaibum@hotmail.com
Email Webmaster : reungdad@gmail.com