๑  มิถุนายน  ๒๕๖๒

ผู้อำนวยการคีรี  มากสังข์  มอบธงให้กับประธานคณะสีน้ำเงินที่ได้คะแนนชนะเลิศจากการประเมินการทำความสะอาดเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบและการทำกิจกรรมหน้าเสาธงของคณะสีซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งในโครงการโรงเรียนคุณธรรมของโรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์  Huasaibumrungrat School
330  หมู่ 1 ตำบลหัวไทร  อำเภอหัวไทร  จังหวัดนครศรีธรรมราช  80170
โทรศัพท์ 075389489 โทรสาร 075388014 Email : huasaibum@hotmail.com
Email Webmaster : reungdad@gmail.com