ข่าวประชาสัมพันธ์

๗ - ๘ สิงหาคม ๒๕๖๒

ณ หอสมุดเฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก และ หอประชุมโรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์

 

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์  Huasaibumrungrat School
330  หมู่ 1 ตำบลหัวไทร  อำเภอหัวไทร  จังหวัดนครศรีธรรมราช  80170
โทรศัพท์ 075389489 โทรสาร 075388014 Email : huasaibum@hotmail.com
Email Webmaster : reungdad@gmail.com