ข่าวประชาสัมพันธ์

๒ - ๑๕ มกราคม ๒๕๖๓

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์  รับสมัครสอบวัดความรู้นักเรียนระดับชั้น ป.๕ -ป.๖  ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

        ระเบียบการรับสมัคร  ใบสมัคร  ตารางสอบ

 

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์  Huasaibumrungrat School
330  หมู่ 1 ตำบลหัวไทร  อำเภอหัวไทร  จังหวัดนครศรีธรรมราช  80170
โทรศัพท์ 075389489 โทรสาร 075388014 Email : huasaibum@hotmail.com
Email Webmaster : reungdad@gmail.com