ข่าวประชาสัมพันธ์

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ เปิดรับสมัครนักเรียน 
ระดับชั้น ม.๑ และ ม.๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๓
ผ่านระบบออนไลน์
ระหว่างวันที่ ๓-๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓
 
 

  

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์  Huasaibumrungrat School
330  หมู่ 1 ตำบลหัวไทร  อำเภอหัวไทร  จังหวัดนครศรีธรรมราช  80170
โทรศัพท์ 075389489 โทรสาร 075388014 Email : huasaibum@hotmail.com
Email Webmaster : reungdad@gmail.com