ข่าวประชาสัมพันธ์

ปฏิทินวิชาการ การจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์
-ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น แบ่งเป็นเลขที่คู่และเลขที่คี่ ตามปฏิทินวิชาการกำหนด
-ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จัดการเรียนรู้ทุกวัน โดยดำเนินการตามมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคมตามที่ กรมอนามัยและ สพฐ.กำหนด
ส่วนในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ให้นักเรียนมาโรงเรียนทุกคน โดยพบตามจุดที่คุณครูที่ปรึกษากำหนดพื้นที่
หมายเหตุ : ขอความร่วมมือนักเรียนใส่หน้ากากอนามัยทุกคน


โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์  Huasaibumrungrat School
330  หมู่ 1 ตำบลหัวไทร  อำเภอหัวไทร  จังหวัดนครศรีธรรมราช  80170
โทรศัพท์ 075389489 โทรสาร 075388014 Email : huasaibum@hotmail.com
Email Webmaster : reungdad@gmail.com