ข่าวประชาสัมพันธ์

รายการสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์
อาคารเรียน 
แบบ 216 ค..216 ล.ป,29 ,216 ก,,216 ปรัปปรุง 46,216
สร้างเมื่อ พ.ศ. 2514
อาคารเรียน 
แบบ 216 ค..216 ล.ป,29 ,216 ก,,216 ปรัปปรุง 46,216
สร้างเมื่อ พ.ศ. 2520
อาคารเรียน 
แบบ 216 ค..216 ล.ป,29 ,216 ก,,216 ปรัปปรุง 46,216
สร้างเมื่อ พ.ศ. 2524
อาคารอเนกประสงค์ 
แบบ อื่น อื่น(สร้างเอง)
สร้างเมื่อ พ.ศ. 2555
อาคารอเนกประสงค์ 
แบบ อาคารหอประชุม 100/27
สร้างเมื่อ พ.ศ. 2532
อาคารอเนกประสงค์ 
แบบ สามัญ/336
สร้างเมื่อ พ.ศ. 2520
อาคารอเนกประสงค์ 
แบบ สามัญ/336
สร้างเมื่อ พ.ศ. 2525
อาคารอเนกประสงค์ 
แบบ 102/27(ตอกเข็ม)
สร้างเมื่อ พ.ศ. 2533
อาคารอเนกประสงค์ 
แบบ โรงอาหาร - หอประชุม (กศ.),100/32,
สร้างเมื่อ พ.ศ. 2520
อาคารอเนกประสงค์ 
แบบ อื่น อื่น(สร้างเอง)
สร้างเมื่อ พ.ศ. 2517
อาคารอเนกประสงค์ 
แบบ อื่น อื่น(สร้างเอง)
สร้างเมื่อ พ.ศ. 2556
อาคารอเนกประสงค์ 
แบบ อื่น อื่น(สร้างเอง)
สร้างเมื่อ พ.ศ. 2556
บ้านพักครู 
แบบ กรมสามัญ
สร้างเมื่อ พ.ศ. 2520
บ้านพักครู 
แบบ กรมสามัญ
สร้างเมื่อ พ.ศ. 2520
บ้านพักครู 
แบบ กรมสามัญ
สร้างเมื่อ พ.ศ. 2521
บ้านพักครู 
แบบ กรมสามัญ
สร้างเมื่อ พ.ศ. 2523
บ้านพักครู 
แบบ กรมสามัญ
สร้างเมื่อ พ.ศ. 2524
บ้านพักครู 
แบบ กรมสามัญ
สร้างเมื่อ พ.ศ. 2525
บ้านพักครู 
แบบ บ้านพักครูแบบแฟลต 8/12 หน่วย
สร้างเมื่อ พ.ศ. 2525
บ้านพักครู 
แบบ บ้านพักครูแบบแฟลต 8/12 หน่วย
สร้างเมื่อ พ.ศ. 2525
ส้วม 
แบบ อื่น อื่น
สร้างเมื่อ พ.ศ. 2519
ส้วม 
แบบ อื่น อื่น
สร้างเมื่อ พ.ศ. 2521
ส้วม 
แบบ อื่น อื่น
สร้างเมื่อ พ.ศ. 2535
ส้วม 
แบบ อื่น อื่น
สร้างเมื่อ พ.ศ. 2533
ส้วม 
แบบ อื่น อื่น
สร้างเมื่อ พ.ศ. 2535
ส้วม 
แบบ อื่น อื่น
สร้างเมื่อ พ.ศ. 2552
ห้องสมุด 
แบบ หอสมุด
สร้างเมื่อ พ.ศ. 2520
ศาลาพักร้อน 
แบบ ศาลาพักร้อน
สร้างเมื่อ พ.ศ. 2555
ศาลาพักร้อน 
แบบ ศาลาพักร้อน
สร้างเมื่อ พ.ศ. 2555
ประดิษฐ์ฐานพระพุทธรูป 
แบบ ประดิษฐ์ฐานพระพุทธรูป
สร้างเมื่อ พ.ศ. 2540
รั้ว 
แบบ รั้วคอนกรีต
สร้างเมื่อ พ.ศ. 2555
รั้ว 
แบบ รั้วคอนกรีต
สร้างเมื่อ พ.ศ. 2556

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์  Huasaibumrungrat School
330  หมู่ 1 ตำบลหัวไทร  อำเภอหัวไทร  จังหวัดนครศรีธรรมราช  80170
โทรศัพท์ 075389489 โทรสาร 075388014 Email : huasaibum@hotmail.com
Email Webmaster : reungdad@gmail.com