ข่าวประชาสัมพันธ์

เขตพื้นที่บริการโรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ 

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
8 5
หัวไทร โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล)
10
หัวไทร โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล)
2
หัวไทร โรงเรียนวัดทะเลปัง
3
หัวไทร โรงเรียนบ้านศาลาแก้ว
7
หัวไทร โรงเรียนบ้านลำคลอง
9
หัวไทร โรงเรียนบ้านหนองบอล
12
หัวไทร โรงเรียนวัดอิมอญ
1 2
หน้าสตน โรงเรียนวัดหน้าสตน
4 8
หน้าสตน โรงเรียนวัดหน้าสตน
3 7
หน้าสตน โรงเรียนบ้านหน้าศาล
5
หน้าสตน โรงเรียนวัดปากระวะ
6 9
หน้าสตน โรงเรียนวัดฉิมหลา
1 2
รามแก้ว โรงเรียนวัดรามแก้ว
3 4
รามแก้ว โรงเรียนวัดรามแก้ว
5
รามแก้ว โรงเรียนวัดรามแก้ว
8
เขาพังไกร,โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ อนุบาลเพชรทวี ราษฎร์นิยมวิทยา

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์  Huasaibumrungrat School
330  หมู่ 1 ตำบลหัวไทร  อำเภอหัวไทร  จังหวัดนครศรีธรรมราช  80170
โทรศัพท์ 075389489 โทรสาร 075388014 Email : huasaibum@hotmail.com
Email Webmaster : reungdad@gmail.com