ข่าวประชาสัมพันธ์

Display # 
Title Author Hits
อัตลักษณ์ Written by Super User 1117
เป้าประสงค์ Written by Super User 1043
วิสัยทัศน์/พันธกิจ Written by Super User 1359
เพลงมาร์ช Written by Super User 858
คติพจน์/ปรัชญา Written by Super User 1184
ฝ่ายบริหารโรงเรียน Written by Super User 1699
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน Written by Super User 1072

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์  Huasaibumrungrat School
330  หมู่ 1 ตำบลหัวไทร  อำเภอหัวไทร  จังหวัดนครศรีธรรมราช  80170
โทรศัพท์ 075389489 โทรสาร 075388014 Email : huasaibum@hotmail.com
Email Webmaster : reungdad@gmail.com