ข่าวประชาสัมพันธ์

 

 

หน้าหลัก

Display # 
Title Author Hits
สอบวัดความรู้นักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลาย (ป.๕ - ป.๖) ปีการศึกษา ๒๕๖๑ Written by krissana 259
สอบความรู้ธรรมศึกษา ประจำปี 2561 Written by Super User 116
แบบขออนุมัติการตัดสินผลการเรียน "ร" Written by krissana 119
พิธีถวายราชสดุดีวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า Written by Super User 120
วีดีทัศน์แนะนำโรงเรียน Written by Super User 160
ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ ๒/ ๒๕๖๑ Written by krissana 120
ศึกษาดูงานโรงเรียนคุณธรรมและศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง Written by krissana 199
โครงการจิตอาสาสอนพิเศษภาษาญี่ปุ่น รร. หัวไทรบำรุงราษฎร์ โดยสมาคมพัฒนาบุคลากร(ไทย-ญี่ปุ่น) Written by Super User 179
พิธีมอบประกาศนียบัตร เปิดการเรียนการสอน และสอบธรรมศึกษา ประจำปี พ.ศ.2561 Written by Super User 188
วันปิยมหาราช Written by krissana 131
แจ้งหยุดเรียน Written by Super User 214

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์  Huasaibumrungrat School
330  หมู่ 1 ตำบลหัวไทร  อำเภอหัวไทร  จังหวัดนครศรีธรรมราช  80170
โทรศัพท์ 075389489 โทรสาร 075388014 Email : huasaibum@hotmail.com
Email Webmaster : reungdad@gmail.com