ข่าวประชาสัมพันธ์

หน้าหลัก

Display # 
Title Author Hits
แบบขออนุมัติการตัดสินผลการเรียน "ร" Written by krissana 217
พิธีถวายราชสดุดีวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า Written by Super User 225
วีดีทัศน์แนะนำโรงเรียน Written by Super User 370
ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ ๒/ ๒๕๖๑ Written by krissana 230
ศึกษาดูงานโรงเรียนคุณธรรมและศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง Written by krissana 320
ค่ายเยาวชน สืบสานรากเหง้าชาวหัวไทร Written by krissana 45
โครงการจิตอาสาสอนพิเศษภาษาญี่ปุ่น รร. หัวไทรบำรุงราษฎร์ โดยสมาคมพัฒนาบุคลากร(ไทย-ญี่ปุ่น) Written by Super User 324
พิธีมอบประกาศนียบัตร เปิดการเรียนการสอน และสอบธรรมศึกษา ประจำปี พ.ศ.2561 Written by Super User 294
วันปิยมหาราช Written by krissana 215
แจ้งหยุดเรียน Written by Super User 370
พิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ Written by Super User 368

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์  Huasaibumrungrat School
330  หมู่ 1 ตำบลหัวไทร  อำเภอหัวไทร  จังหวัดนครศรีธรรมราช  80170
โทรศัพท์ 075389489 โทรสาร 075388014 Email : huasaibum@hotmail.com
Email Webmaster : reungdad@gmail.com