ข่าวประชาสัมพันธ์

หน้าหลัก

Display # 
Title Author Hits
คณะกรรมการตรวจเยี่ยมโรงเรียนตามนโยบายของสพฐ. Written by krissana 40
อบรมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนอิสลาม ระดับชั้น ม.๑ และ ม.๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ Written by krissana 36
ประชุมสัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ของ สพม.๑๒ Written by krissana 49
อบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้โดยบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและคุณธรรมอัตลักษณ์ Written by krissana 59
ไหว้ครู ๒๕๖๒ Written by krissana 38
อบรมโครงงานคุณธรรมนักเรียน ม.๑ และ ม.๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ Written by krissana 49
กิจกรรมทำความสะอาดเขตพื้นที่และกิจกรรมหน้าเสาธง Written by krissana 60
ดูแลช่วยเหลือ ให้กำลังใจนักเรียน Written by krissana 67
กิจกรรมสายใยผูกพันสร้างสรรค์เทคแคร์ Written by krissana 55
กิจกรรมพลังชุมชนประชารัฐกระตุ้นเศรษฐกิจนครศรีฯ ประจำปี ๒๕๖๒ Written by krissana 52
กิจกรรมยกชั้นสายสัมพันธ์ ท.ร. Written by krissana 51

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์  Huasaibumrungrat School
330  หมู่ 1 ตำบลหัวไทร  อำเภอหัวไทร  จังหวัดนครศรีธรรมราช  80170
โทรศัพท์ 075389489 โทรสาร 075388014 Email : huasaibum@hotmail.com
Email Webmaster : reungdad@gmail.com