ข่าวประชาสัมพันธ์

 

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

Display # 
Title Author Hits
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดความรู้ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๑ Written by krissana 10
การแข่งขันทักษะทางวิชาการ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ Written by krissana 17
รับมอบห้องสมุดดิจิตอล Written by Super User 11
ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้น ม.๑ และ ม.๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ Written by krissana 101
เพลงประจำโรงเรียน Written by Super User 52
เพลงประจำโรงเรียน Written by Super User 12
พิธีมอบทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2561 Written by Super User 78
สอบวัดความรู้นักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลาย (ป.๕ - ป.๖) ปีการศึกษา ๒๕๖๑ Written by krissana 198
สอบความรู้ธรรมศึกษา ประจำปี 2561 Written by Super User 88
แบบขออนุมัติการตัดสินผลการเรียน "ร" Written by krissana 79

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์  Huasaibumrungrat School
330  หมู่ 1 ตำบลหัวไทร  อำเภอหัวไทร  จังหวัดนครศรีธรรมราช  80170
โทรศัพท์ 075389489 โทรสาร 075388014 Email : huasaibum@hotmail.com
Email Webmaster : reungdad@gmail.com