หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

Display # 
Title Author Hits
อบรมเยาวชนหัวไทรรักบ้านเกิด Written by krissana 10
สืบสานประเพณีลอยกระทง ๒๕๖๒ Written by krissana 8
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ Written by krissana 8
มอบเกียรติบัตรนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๒ Written by krissana 7
กิจกรรมวันปิยมหาราช ' ๖๒ Written by krissana 144
ศึกษาดูงานต่างประเทศสำหรับนักเรียนโครงการพิเศษ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ Written by krissana 135
ศึกษาดูงาน ๖๒ Written by krissana 159
กิจกรรมแสดงมุฑิตาจิตเกษียณอายุราชการ ๒๕๖๒ Written by krissana 259
โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ผ่านการพัฒนาและประเมินการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ ระดับ ScQA เวทีศักยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล ระดับชาติ Written by krissana 262
นิเทศภายใน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ Written by krissana 245

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์  Huasaibumrungrat School
330  หมู่ 1 ตำบลหัวไทร  อำเภอหัวไทร  จังหวัดนครศรีธรรมราช  80170
โทรศัพท์ 075389489 โทรสาร 075388014 Email : huasaibum@hotmail.com
Email Webmaster : reungdad@gmail.com