หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

Display # 
Title Author Hits
ประกาศโรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ Written by krissana 50
ประกาศโรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ เรื่องการสรรหาและการคัดเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน Written by krissana 71
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับชั้น ม.๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ (ประเภทห้องเรียนพิเศษ) Written by krissana 462
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธ์สอบเข้าเรียนในระดับชั้น ม. ๑ (ประเภทห้องเรียนพิเศษ) Written by krissana 251
โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ ประกาศเจตนารมณ์ ตามมติของสภานักเรียนไทย ระดับประเทศ ประจำปี ๒๕๖๓ Written by krissana 89
ประกาศรับสมัครนักเรียนระดับชั้น ม.๑ และ ม.๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ (ทั่วไป) Written by krissana 230
ผลการแข่งขันทักษะทางวิชาการในงานวันวิชาการ ท.ร.ครั้งที่ ๒๓ Written by krissana 182
ประกาศผลการสอบวัดความรู้นักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ ๕-๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ Written by krissana 751
รายชื่อนักเรียนสอบวัดความรู้ระดับป.๕ - ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ Written by krissana 188
งานวันวิชาการ ท.ร. ครั้งที่ ๒๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ Written by krissana 185

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์  Huasaibumrungrat School
330  หมู่ 1 ตำบลหัวไทร  อำเภอหัวไทร  จังหวัดนครศรีธรรมราช  80170
โทรศัพท์ 075389489 โทรสาร 075388014 Email : huasaibum@hotmail.com
Email Webmaster : reungdad@gmail.com