หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

Display # 
Title Author Hits
การรายงานตัวและการมอบตัวนักเรียนชั้น ม.๑ และ ม.๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ Written by krissana 71
ด้วยความรักและห่วงใย... Written by krissana 60
แนวทางและรูปแบบการจัดการเรียนรู้ในช่วงทดลองเตรียมความพร้อมการจัดการศึกษาทางไกล ในช่วงสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ (ในระหว่างวันที่ 18 - 30 มิถุนายน 2563 ) Written by krissana 313
ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นม.๑ และ ม.๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ผ่านระบบออนไลน์ Written by krissana 906
ประกาศโรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ Written by krissana 140
ประกาศโรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ เรื่องการสรรหาและการคัดเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน Written by krissana 125
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับชั้น ม.๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ (ประเภทห้องเรียนพิเศษ) Written by krissana 580
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธ์สอบเข้าเรียนในระดับชั้น ม. ๑ (ประเภทห้องเรียนพิเศษ) Written by krissana 290
โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ ประกาศเจตนารมณ์ ตามมติของสภานักเรียนไทย ระดับประเทศ ประจำปี ๒๕๖๓ Written by krissana 135
ประกาศรับสมัครนักเรียนระดับชั้น ม.๑ และ ม.๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ (ทั่วไป) Written by krissana 383

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์  Huasaibumrungrat School
330  หมู่ 1 ตำบลหัวไทร  อำเภอหัวไทร  จังหวัดนครศรีธรรมราช  80170
โทรศัพท์ 075389489 โทรสาร 075388014 Email : huasaibum@hotmail.com
Email Webmaster : reungdad@gmail.com