ข่าวประชาสัมพันธ์

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

Display # 
Title Author Hits
ผลการแข่งขันทักษะทางวิชาการในงานวันวิชาการ ท.ร.ครั้งที่ ๒๓ Written by krissana 55
ประกาศผลการสอบวัดความรู้นักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ ๕-๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ Written by krissana 498
รายชื่อนักเรียนสอบวัดความรู้ระดับป.๕ - ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ Written by krissana 154
งานวันวิชาการ ท.ร. ครั้งที่ ๒๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ Written by krissana 130
กิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ งานวันวิชาการ ท.ร. ครั้งที่ ๒๓ (2) Written by krissana 46
ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้น ม.๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ Written by krissana 58
กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ๒๕๖๓ Written by krissana 28
สวัสดีปีใหม่ ๒๕๖๓ Written by krissana 183
รับสมัครสอบวัดความรู้นักเรียนระดับชั้น ป.๕ - ๖ Written by krissana 102
อบรมเยาวชนหัวไทรรักบ้านเกิด Written by krissana 122

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์  Huasaibumrungrat School
330  หมู่ 1 ตำบลหัวไทร  อำเภอหัวไทร  จังหวัดนครศรีธรรมราช  80170
โทรศัพท์ 075389489 โทรสาร 075388014 Email : huasaibum@hotmail.com
Email Webmaster : reungdad@gmail.com