ข่าวประชาสัมพันธ์

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

Display # 
Title Author Hits
พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒ Written by krissana 37
อบรมนายหมู่ลูกเสือ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ Written by krissana 27
อบรมพัฒนาศักยภาพผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งรุ่นใหม่ Written by krissana 26
การแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ Written by krissana 31
วันสุนทรภู่ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ Written by Super User 38
คณะกรรมการตรวจเยี่ยมโรงเรียนตามนโยบายของสพฐ. Written by krissana 40
อบรมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนอิสลาม ระดับชั้น ม.๑ และ ม.๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ Written by krissana 36
ประชุมสัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ของ สพม.๑๒ Written by krissana 48
อบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้โดยบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและคุณธรรมอัตลักษณ์ Written by krissana 58
ไหว้ครู ๒๕๖๒ Written by krissana 38

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์  Huasaibumrungrat School
330  หมู่ 1 ตำบลหัวไทร  อำเภอหัวไทร  จังหวัดนครศรีธรรมราช  80170
โทรศัพท์ 075389489 โทรสาร 075388014 Email : huasaibum@hotmail.com
Email Webmaster : reungdad@gmail.com