ข่าวประชาสัมพันธ์

 

 

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

Display # 
Title Author Hits
ประกาศรับสมัครนักเรียนระดับชั้น ม.๑ และ ม.๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ (ทั่วไป) Written by krissana 11
ผลการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ Written by krissana 48
ประกาศผลการสอบวัดความรู้นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๑ Written by krissana 297
สอบวัดความรู้นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๑ Written by krissana 176
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดความรู้ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๑ Written by krissana 70
กิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ งานวันวิชาการ ท.ร. ครั้งที่ ๒๒ Written by krissana 279
รับมอบห้องสมุดดิจิตอล Written by Super User 53
ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้น ม.๑ และ ม.๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ (ห้องเรียนพิเศษ) Written by krissana 236
เพลงประจำโรงเรียน Written by Super User 92
เพลงประจำโรงเรียน Written by Super User 27

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์  Huasaibumrungrat School
330  หมู่ 1 ตำบลหัวไทร  อำเภอหัวไทร  จังหวัดนครศรีธรรมราช  80170
โทรศัพท์ 075389489 โทรสาร 075388014 Email : huasaibum@hotmail.com
Email Webmaster : reungdad@gmail.com