หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

Display # 
Title Author Hits
วันสุนทรภู่ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ Written by Super User 0
คณะกรรมการตรวจเยี่ยมโรงเรียนตามนโยบายของสพฐ. Written by krissana 11
อบรมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนอิสลาม ระดับชั้น ม.๑ และ ม.๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ Written by krissana 4
ประชุมสัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ของ สพม.๑๒ Written by krissana 19
อบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้โดยบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและคุณธรรมอัตลักษณ์ Written by krissana 21
ไหว้ครู ๒๕๖๒ Written by krissana 12
อบรมโครงงานคุณธรรมนักเรียน ม.๑ และ ม.๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ Written by krissana 19
กิจกรรมทำความสะอาดเขตพื้นที่และกิจกรรมหน้าเสาธง Written by krissana 34
ดูแลช่วยเหลือ ให้กำลังใจนักเรียน Written by krissana 32
กิจกรรมสายใยผูกพันสร้างสรรค์เทคแคร์ Written by krissana 30

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์  Huasaibumrungrat School
330  หมู่ 1 ตำบลหัวไทร  อำเภอหัวไทร  จังหวัดนครศรีธรรมราช  80170
โทรศัพท์ 075389489 โทรสาร 075388014 Email : huasaibum@hotmail.com
Email Webmaster : reungdad@gmail.com