ข่าวประชาสัมพันธ์

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

Display # 
Title Author Hits
ปฏิทินวิชาการ การจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ Written by krissana 4
งานแผนงานโรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ ๖๓ Written by krissana 28
มาตรการหลักการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในสถานศึกษาของโรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ Written by krissana 50
แบบกำหนดเวลาการจัดการเรียนการสอน (เพิ่มเติม) Written by krissana 68
การรายงานตัวและการมอบตัวนักเรียนชั้น ม.๑ และ ม.๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ Written by krissana 160
ด้วยความรักและห่วงใย... Written by krissana 121
แนวทางและรูปแบบการจัดการเรียนรู้ในช่วงทดลองเตรียมความพร้อมการจัดการศึกษาทางไกล ในช่วงสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ (ในระหว่างวันที่ 18 - 30 มิถุนายน 2563 ) Written by krissana 410
ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นม.๑ และ ม.๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ผ่านระบบออนไลน์ Written by krissana 958
ประกาศโรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ Written by krissana 161
ประกาศโรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ เรื่องการสรรหาและการคัดเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน Written by krissana 141

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์  Huasaibumrungrat School
330  หมู่ 1 ตำบลหัวไทร  อำเภอหัวไทร  จังหวัดนครศรีธรรมราช  80170
โทรศัพท์ 075389489 โทรสาร 075388014 Email : huasaibum@hotmail.com
Email Webmaster : reungdad@gmail.com