ข่าวประชาสัมพันธ์

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

Display # 
Title Author Hits
ประกาศผลการสอบวัดความรู้นักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ ๕-๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ Written by krissana 462
รายชื่อนักเรียนสอบวัดความรู้ระดับป.๕ - ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ Written by krissana 144
งานวันวิชาการ ท.ร. ครั้งที่ ๒๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ Written by krissana 102
กิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ งานวันวิชาการ ท.ร. ครั้งที่ ๒๓ (2) Written by krissana 35
ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้น ม.๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ Written by krissana 52
กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ๒๕๖๓ Written by krissana 27
สวัสดีปีใหม่ ๒๕๖๓ Written by krissana 166
รับสมัครสอบวัดความรู้นักเรียนระดับชั้น ป.๕ - ๖ Written by krissana 101
อบรมเยาวชนหัวไทรรักบ้านเกิด Written by krissana 122
สืบสานประเพณีลอยกระทง ๒๕๖๒ Written by krissana 118

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์  Huasaibumrungrat School
330  หมู่ 1 ตำบลหัวไทร  อำเภอหัวไทร  จังหวัดนครศรีธรรมราช  80170
โทรศัพท์ 075389489 โทรสาร 075388014 Email : huasaibum@hotmail.com
Email Webmaster : reungdad@gmail.com