หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

Display # 
Title Author Hits
ผลการแข่งขันทักษะทางวิชาการในงานวันวิชาการ ท.ร.ครั้งที่ ๒๓ Written by krissana 201
ประกาศผลการสอบวัดความรู้นักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ ๕-๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ Written by krissana 829
รายชื่อนักเรียนสอบวัดความรู้ระดับป.๕ - ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ Written by krissana 203
งานวันวิชาการ ท.ร. ครั้งที่ ๒๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ Written by krissana 196
กิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ งานวันวิชาการ ท.ร. ครั้งที่ ๒๓ (2) Written by krissana 86
ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้น ม.๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ Written by krissana 197
กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ๒๕๖๓ Written by krissana 99
สวัสดีปีใหม่ ๒๕๖๓ Written by krissana 622
รับสมัครสอบวัดความรู้นักเรียนระดับชั้น ป.๕ - ๖ Written by krissana 211
อบรมเยาวชนหัวไทรรักบ้านเกิด Written by krissana 201

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์  Huasaibumrungrat School
330  หมู่ 1 ตำบลหัวไทร  อำเภอหัวไทร  จังหวัดนครศรีธรรมราช  80170
โทรศัพท์ 075389489 โทรสาร 075388014 Email : huasaibum@hotmail.com
Email Webmaster : reungdad@gmail.com