ข่าวประชาสัมพันธ์

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

Display # 
Title Author Hits
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ Written by krissana 131
มอบเกียรติบัตรนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๒ Written by krissana 115
กิจกรรมวันปิยมหาราช ' ๖๒ Written by krissana 240
ศึกษาดูงานต่างประเทศสำหรับนักเรียนโครงการพิเศษ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ Written by krissana 266
ศึกษาดูงาน ๖๒ Written by krissana 286
กิจกรรมแสดงมุฑิตาจิตเกษียณอายุราชการ ๒๕๖๒ Written by krissana 369
โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ผ่านการพัฒนาและประเมินการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ ระดับ ScQA เวทีศักยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล ระดับชาติ Written by krissana 377
นิเทศภายใน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ Written by krissana 350
งานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒ Written by krissana 365
ฝึกซ้อมทักษะทางวิชาการ Written by krissana 314

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์  Huasaibumrungrat School
330  หมู่ 1 ตำบลหัวไทร  อำเภอหัวไทร  จังหวัดนครศรีธรรมราช  80170
โทรศัพท์ 075389489 โทรสาร 075388014 Email : huasaibum@hotmail.com
Email Webmaster : reungdad@gmail.com