ข่าวประชาสัมพันธ์

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

Display # 
Title Author Hits
ประกาศรับสมัครนักเรียนระดับชั้น ม.๑ และ ม.๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ (ทั่วไป) Written by krissana 388
ผลการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ Written by krissana 95
กิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ งานวันวิชาการ ท.ร. ครั้งที่ ๒๒ Written by krissana 905
รับมอบห้องสมุดดิจิตอล Written by Super User 91
ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้น ม.๑ และ ม.๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ (ห้องเรียนพิเศษ) Written by krissana 421
เพลงประจำโรงเรียน Written by Super User 247
เพลงประจำโรงเรียน Written by Super User 58
พิธีมอบทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2561 Written by Super User 183
สอบความรู้ธรรมศึกษา ประจำปี 2561 Written by Super User 177
แบบขออนุมัติการตัดสินผลการเรียน "ร" Written by krissana 176

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์  Huasaibumrungrat School
330  หมู่ 1 ตำบลหัวไทร  อำเภอหัวไทร  จังหวัดนครศรีธรรมราช  80170
โทรศัพท์ 075389489 โทรสาร 075388014 Email : huasaibum@hotmail.com
Email Webmaster : reungdad@gmail.com