หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

Display # 
Title Author Hits
เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ Written by Super User 630
หัวไทรเกมส์ ครั้งที่ 35 Written by Super User 709
มหกรรมกีฬา อบต.หัวไทรต้านภัยยาเสพติด ครั้งที่ 17 Written by Super User 865
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร Written by Super User 968
โครงการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง Written by krissana 764
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือยกระดับคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๐ Written by krissana 752
วันวิสาขบูชา ๒๕๖๐ Written by rada 783
ค่ายพัฒนาทักษะภาษาจีน ปีการศึกษา ๒๕๖๐ Written by krissana 891
ค่ายพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม นักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๐ Written by krissana 924
ข้อมูลนักเรียน Written by Super User 3411

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์  Huasaibumrungrat School
330  หมู่ 1 ตำบลหัวไทร  อำเภอหัวไทร  จังหวัดนครศรีธรรมราช  80170
โทรศัพท์ 075389489 โทรสาร 075388014 Email : huasaibum@hotmail.com
Email Webmaster : reungdad@gmail.com