หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

Display # 
Title Author Hits
สืบสานประเพณีลอยกระทง ๒๕๖๒ Written by krissana 208
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ Written by krissana 218
มอบเกียรติบัตรนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๒ Written by krissana 252
กิจกรรมวันปิยมหาราช ' ๖๒ Written by krissana 343
ศึกษาดูงานต่างประเทศสำหรับนักเรียนโครงการพิเศษ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ Written by krissana 380
ศึกษาดูงาน ๖๒ Written by krissana 360
กิจกรรมแสดงมุฑิตาจิตเกษียณอายุราชการ ๒๕๖๒ Written by krissana 452
โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ผ่านการพัฒนาและประเมินการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ ระดับ ScQA เวทีศักยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล ระดับชาติ Written by krissana 498
นิเทศภายใน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ Written by krissana 449
งานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒ Written by krissana 417

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์  Huasaibumrungrat School
330  หมู่ 1 ตำบลหัวไทร  อำเภอหัวไทร  จังหวัดนครศรีธรรมราช  80170
โทรศัพท์ 075389489 โทรสาร 075388014 Email : huasaibum@hotmail.com
Email Webmaster : reungdad@gmail.com