ข่าวประชาสัมพันธ์

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

Display # 
Title Author Hits
อบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้โดยบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและคุณธรรมอัตลักษณ์ Written by krissana 194
ไหว้ครู ๒๕๖๒ Written by krissana 176
อบรมโครงงานคุณธรรมนักเรียน ม.๑ และ ม.๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ Written by krissana 207
กิจกรรมทำความสะอาดเขตพื้นที่และกิจกรรมหน้าเสาธง Written by krissana 204
ดูแลช่วยเหลือ ให้กำลังใจนักเรียน Written by krissana 212
กิจกรรมสายใยผูกพันสร้างสรรค์เทคแคร์ Written by krissana 197
กิจกรรมพลังชุมชนประชารัฐกระตุ้นเศรษฐกิจนครศรีฯ ประจำปี ๒๕๖๒ Written by krissana 184
กิจกรรมยกชั้นสายสัมพันธ์ ท.ร. Written by krissana 172
กิจกรรมวันรักษ์ภาษาไทย Written by krissana 185
กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ Written by krissana 196

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์  Huasaibumrungrat School
330  หมู่ 1 ตำบลหัวไทร  อำเภอหัวไทร  จังหวัดนครศรีธรรมราช  80170
โทรศัพท์ 075389489 โทรสาร 075388014 Email : huasaibum@hotmail.com
Email Webmaster : reungdad@gmail.com