หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

Display # 
Title Author Hits
วันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ Written by krissana 234
อบรมการใช้เทคนิคการคิดเลขเร็วแบบอินเดีย Written by krissana 224
กิจกรรมวันเข้าพรรษา Written by krissana 221
พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒ Written by krissana 287
อบรมนายหมู่ลูกเสือ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ Written by krissana 232
อบรมพัฒนาศักยภาพผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งรุ่นใหม่ Written by krissana 242
การแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ Written by krissana 370
วันสุนทรภู่ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ Written by Super User 223
คณะกรรมการตรวจเยี่ยมโรงเรียนตามนโยบายของสพฐ. Written by krissana 262
อบรมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนอิสลาม ระดับชั้น ม.๑ และ ม.๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ Written by krissana 230

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์  Huasaibumrungrat School
330  หมู่ 1 ตำบลหัวไทร  อำเภอหัวไทร  จังหวัดนครศรีธรรมราช  80170
โทรศัพท์ 075389489 โทรสาร 075388014 Email : huasaibum@hotmail.com
Email Webmaster : reungdad@gmail.com