หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

Display # 
Title Author Hits
ประชุมสัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ของ สพม.๑๒ Written by krissana 242
อบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้โดยบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและคุณธรรมอัตลักษณ์ Written by krissana 252
ไหว้ครู ๒๕๖๒ Written by krissana 231
อบรมโครงงานคุณธรรมนักเรียน ม.๑ และ ม.๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ Written by krissana 253
กิจกรรมทำความสะอาดเขตพื้นที่และกิจกรรมหน้าเสาธง Written by krissana 268
ดูแลช่วยเหลือ ให้กำลังใจนักเรียน Written by krissana 262
กิจกรรมสายใยผูกพันสร้างสรรค์เทคแคร์ Written by krissana 248
กิจกรรมพลังชุมชนประชารัฐกระตุ้นเศรษฐกิจนครศรีฯ ประจำปี ๒๕๖๒ Written by krissana 247
กิจกรรมยกชั้นสายสัมพันธ์ ท.ร. Written by krissana 204
กิจกรรมวันรักษ์ภาษาไทย Written by krissana 234

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์  Huasaibumrungrat School
330  หมู่ 1 ตำบลหัวไทร  อำเภอหัวไทร  จังหวัดนครศรีธรรมราช  80170
โทรศัพท์ 075389489 โทรสาร 075388014 Email : huasaibum@hotmail.com
Email Webmaster : reungdad@gmail.com