หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

Display # 
Title Author Hits
พิธีมอบทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2561 Written by Super User 398
สอบความรู้ธรรมศึกษา ประจำปี 2561 Written by Super User 387
แบบขออนุมัติการตัดสินผลการเรียน "ร" Written by krissana 370
พิธีถวายราชสดุดีวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า Written by Super User 383
วีดีทัศน์แนะนำโรงเรียน Written by Super User 1136
ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ ๒/ ๒๕๖๑ Written by krissana 417
ศึกษาดูงานโรงเรียนคุณธรรมและศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง Written by krissana 537
ค่ายเยาวชน สืบสานรากเหง้าชาวหัวไทร Written by krissana 114
โครงการจิตอาสาสอนพิเศษภาษาญี่ปุ่น รร. หัวไทรบำรุงราษฎร์ โดยสมาคมพัฒนาบุคลากร(ไทย-ญี่ปุ่น) Written by Super User 560
พิธีมอบประกาศนียบัตร เปิดการเรียนการสอน และสอบธรรมศึกษา ประจำปี พ.ศ.2561 Written by Super User 438

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์  Huasaibumrungrat School
330  หมู่ 1 ตำบลหัวไทร  อำเภอหัวไทร  จังหวัดนครศรีธรรมราช  80170
โทรศัพท์ 075389489 โทรสาร 075388014 Email : huasaibum@hotmail.com
Email Webmaster : reungdad@gmail.com