สรุปจำนวนกรุ๊บเลือด

# กรุ๊ปเลือด จำนวน (คน)
1A450
2AB65
3B197
4O479
รวม1,191