สรุปจำนวนกรุ๊บเลือด

# กรุ๊ปเลือด จำนวน (คน)
1A457
2AB50
3B144
4O627
รวม1,278