สรุปจำนวนกรุ๊ปเลือด

# กรุ๊ปเลือด จำนวน (คน)
1*** ไม่ระบุ ***222
2A392
3AB37
4B121
5O743
รวม1,515

* แสดงเฉพาะนักเรียนที่ยังศึกษาอยู่เท่านั้น