สรุปจำนวนกรุ๊ปเลือด

# กรุ๊ปเลือด จำนวน (คน)
1*** ไม่ระบุ ***127
2A400
3AB23
4B87
5O393
รวม1,030

* แสดงเฉพาะนักเรียนที่ยังศึกษาอยู่เท่านั้น