สรุปจำนวนกรุ๊บเลือด

# กรุ๊ปเลือด จำนวน (คน)
1A431
2AB49
3B143
4O636
รวม1,259