สรุปจำนวนกรุ๊ปเลือด

# กรุ๊ปเลือด จำนวน (คน)
1*** ไม่ระบุ ***564
2A531
3AB15
4B49
5O378
รวม1,537

* แสดงเฉพาะนักเรียนที่ยังศึกษาอยู่เท่านั้น