สรุปจำนวนกรุ๊บเลือด

# กรุ๊ปเลือด จำนวน (คน)
1A462
2AB49
3B143
4O635
รวม1,289