สรุปจำนวนกรุ๊ปเลือด

# กรุ๊ปเลือด จำนวน (คน)
1*** ไม่ระบุ ***243
2A602
3AB27
4B95
5O570
รวม1,537

* แสดงเฉพาะนักเรียนที่ยังศึกษาอยู่เท่านั้น