สรุปจำนวนกรุ๊บเลือด

# กรุ๊ปเลือด จำนวน (คน)
1A452
2AB65
3B197
4O481
รวม1,195