สรุปจำนวนสัญชาติ

# สัญชาติ จำนวน (คน)
1*** ไม่ระบุ ***935
2อิสลาม1
3เวียดนาม3
4ไทย598
รวม1,537

* แสดงเฉพาะนักเรียนที่ยังศึกษาอยู่เท่านั้น