สรุปจำนวนสัญชาติ

# สัญชาติชาติ จำนวน (คน)
1อิสลาม3
2เวียดนาม1
3ไทย809
รวม813