สรุปจำนวนสัญชาติ

# สัญชาติ จำนวน (คน)
1*** ไม่ระบุ ***600
2อิสลาม1
3เวียดนาม3
4ไทย426
รวม1,030

* แสดงเฉพาะนักเรียนที่ยังศึกษาอยู่เท่านั้น