สรุปจำนวนสัญชาติ

# สัญชาติชาติ จำนวน (คน)
1อังกฤษ1
2อิสลาม4
3ไทย737
รวม742