สรุปจำนวนสัญชาติ

# สัญชาติ จำนวน (คน)
1*** ไม่ระบุ ***929
2อังกฤษ1
3อิสลาม1
4เวียดนาม3
5ไทย581
รวม1,515

* แสดงเฉพาะนักเรียนที่ยังศึกษาอยู่เท่านั้น