สรุปจำนวนเชื้อชาติ

# เชื้อชาติ จำนวน (คน)
1จีน1
2อิสลาม6
3เวียดนาม1
4ไทย745
รวม753