สรุปจำนวนเชื้อชาติ

# เชื้อชาติ จำนวน (คน)
1*** ไม่ระบุ ***917
2อิสลาม2
3เวียดนาม3
4ไทย593
รวม1,515

* แสดงเฉพาะนักเรียนที่ยังศึกษาอยู่เท่านั้น