สรุปจำนวนเชื้อชาติ

# เชื้อชาติ จำนวน (คน)
1*** ไม่ระบุ ***593
2เวียดนาม3
3ไทย434
รวม1,030

* แสดงเฉพาะนักเรียนที่ยังศึกษาอยู่เท่านั้น