สรุปจำนวนเชื้อชาติ

# เชื้อชาติ จำนวน (คน)
1*** ไม่ระบุ ***928
2เวียดนาม3
3ไทย606
รวม1,537

* แสดงเฉพาะนักเรียนที่ยังศึกษาอยู่เท่านั้น