สรุปจำนวนเชื้อชาติ

# เชื้อชาติ จำนวน (คน)
1จีน1
2อิสลาม5
3เวียดนาม1
4ไทย828
รวม835