สรุปจำนวนนักเรียน

# ระดับชั้น/แผนกวิชา ชาย หญิง รวม
1มัธยมศึกษาปีที่ 1143152295
2มัธยมศึกษาปีที่ 2159174333
3มัธยมศึกษาปีที่ 3161160321
4มัธยมศึกษาปีที่ 474133207
5มัธยมศึกษาปีที่ 558120178
6มัธยมศึกษาปีที่ 671132203
รวม:6668711,537

* แสดงเฉพาะนักเรียนที่ยังศึกษาอยู่เท่านั้น