สรุปจำนวนนักเรียน

# ระดับชั้น/แผนกวิชา ชาย หญิง รวม
1มัธยมศึกษาปีที่ 1000
2มัธยมศึกษาปีที่ 2169173342
3มัธยมศึกษาปีที่ 3150172322
4มัธยมศึกษาปีที่ 465116181
5มัธยมศึกษาปีที่ 55887145
6มัธยมศึกษาปีที่ 647108155
รวม:4896561,145