สรุปจำนวนนักเรียน

# ระดับชั้น/แผนกวิชา ชาย หญิง รวม
1มัธยมศึกษาปีที่ 1165172337
2มัธยมศึกษาปีที่ 2158156314
3มัธยมศึกษาปีที่ 3159175334
4มัธยมศึกษาปีที่ 459119178
5มัธยมศึกษาปีที่ 572132204
6มัธยมศึกษาปีที่ 66187148
รวม:6748411,515

* แสดงเฉพาะนักเรียนที่ยังศึกษาอยู่เท่านั้น