สรุปจำนวนนักเรียน

# ระดับชั้น/แผนกวิชา ชาย หญิง รวม
1มัธยมศึกษาปีที่ 1176177353
2มัธยมศึกษาปีที่ 2155172327
3มัธยมศึกษาปีที่ 3155181336
4มัธยมศึกษาปีที่ 46291153
5มัธยมศึกษาปีที่ 549107156
6มัธยมศึกษาปีที่ 65585140
รวม:6528131,465