สรุปจำนวนนักเรียน

# ระดับชั้น/แผนกวิชา ชาย หญิง รวม
1มัธยมศึกษาปีที่ 1171175346
2มัธยมศึกษาปีที่ 2155172327
3มัธยมศึกษาปีที่ 3154180334
4มัธยมศึกษาปีที่ 46290152
5มัธยมศึกษาปีที่ 548107155
6มัธยมศึกษาปีที่ 65585140
รวม:6458091,454