สรุปจำนวนนักเรียน

# ระดับชั้น/แผนกวิชา ชาย หญิง รวม
1มัธยมศึกษาปีที่ 1162174336
2มัธยมศึกษาปีที่ 2158184342
3มัธยมศึกษาปีที่ 3144153297
4มัธยมศึกษาปีที่ 454107161
5มัธยมศึกษาปีที่ 55484138
6มัธยมศึกษาปีที่ 654108162
รวม:6268101,436