สรุปจำนวนนักเรียน

# ระดับชั้น/แผนกวิชา ชาย หญิง รวม
1มัธยมศึกษาปีที่ 1162175337
2มัธยมศึกษาปีที่ 2163187350
3มัธยมศึกษาปีที่ 3144153297
4มัธยมศึกษาปีที่ 454107161
5มัธยมศึกษาปีที่ 55484138
6มัธยมศึกษาปีที่ 654108162
รวม:6318141,445