นับจำนวนผู้เข้าชมเว็บ

148862
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
31
87
224
148205
292
2497
148862

Your IP: 18.208.187.128
Server Time: 2022-10-05 06:03:35


Download

 

คำขวัญโรงเรียน               เรียนดี   กีฬาเด่น   เน้นคุณธรรม

ปรัชญาของโรงเรียน        นตฺถิ  ปญฺญา  สมาอาภา     “แสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี”

สีประจำโรงเรียน              เขียว – เหลือง

                                       สีเขียว   หมายถึง   ต้นข้าวที่เริ่มงอกงาม  เป็นวัยเจริญเติบโต

                                       สีเหลือง   หมายถึง   สีของต้นข้าวที่เจริญงอกงาม  เริ่มออกรวง                                                                                             เหลืองอร่าม

 

เพลงมาร์ชหัวไทรบำรุงราษฎร์

 

      คำร้อง   :  นายสาทร  ดิษฐ์สุวรรณ

      ทำนอง  :  นายจำลอง  เพ่งบุญ

 

          หัวไทร  บำรุงราษฎร์                                  เลื่องลือชา  สามารถ  อาจอง

วิชาการ  ด้านกีฬา  มั่นคง                                     ชูธง  เขียวเหลือง  เรืองรอง

                             

          คุณธรรม  ล้ำเลิศ  ประเสริฐนัก                     ชนประจักษ์  ไม่เคย  มัวมอง

ร่วมใจรัก  สามัคคี  ปรองดอง                                 เราพี่น้อง  สืบสาน  นานมา

 

          สถาบันแห่งนี้  มีชื่อ                                     ราษฎร์ร่ำลือ  ไปจบ  ภพหล้า

ช่วยผดุง  ปลูกฝัง  ศรัทธา                                      ให้แก่กล้า  มากมี  ทวีคูน

 

          แม้คืนวัน  ผันเปลี่ยนแปรไป                         ชื่อหัวไทร  ไม่เคย  สาบสูญ

จะยังคงพิลาศล้ำ  จำรูญ                                        เกริกเกรียงไกร  ไพบูลย์ตลอดกาล

 

ผู้บริหาร


นายคีรี  มากสังข์

ผู้อำนวยการโรงเรียน

แจ้งซ่อมอุปกรณ์เทคโน

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์  Huasaibumrungrat School
330 หมู่ 1 ตำบลหัวไทร  อำเภอหัวไทร  จังหวัดนครศรีธรรมราช  80170
โทรศัพท์ 075389489 โทรสาร 075389489 Email : huasaibum@hotmail.com
Email Webmaster : reungdad@gmail.com