กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

นับจำนวนผู้เข้าชมเว็บ

121675
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
12
151
569
120425
2799
5801
121675

Your IP: 3.80.3.192
Server Time: 2021-10-27 06:30:56

นายสุชาติ  คตน่วม

ครุศาสตร์บัณฑิต (ค.บ.)

ครูชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ

รูปถ่าย ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง/วุฒิการศึกษา งานที่ได้รับมอบหมาย
นางจำปี  จันทร์แก้ว

 

ครูชำนาญการพิเศษ

การศึกษาบัณฑิต

(กศ.บ.)

 

รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ

(งานเกษตร)

นายสมภาส  เดชสถิตย์

 

ครูชำนาญการ

ครุศาสตรบัณฑิต

(ค.บ.)

 

รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ

(อุตสาหกรรม)

นางสาวพัชรา  บุญแก้ววรรณ

 

ครูชำนาญการพิเศษ

ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต

(ศษ.ม.)

 

รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ

(คหกรรม)

นางสาวิณี  ณ นคร

ครูชำนาญการพิเศษ

รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ

(ธุรกิจและบัญชี)

 

นายเรืองเดช  วิชัยดิษฐ

 

 

ครูชำนาญการพิเศษ

ครุศาสตรบัณฑิต

(ค.บ.)

 

งานสาระสนเทศกลุ่มสาระ

 

นางไพลิน  ส่งช่วย

 

ครูชำนาญการพิเศษ

ครุศาสตรบัณฑิต

(ค.บ.)

 

งานกิจกรรม

กลุ่มสาระฯ

นางสาวพรทิพย์  ทองยามี

ครู

คหกรรมศาสตรบัณฑิต

(คศ.บ.)

งานสารสนเทศ

และงานกิจกรรม 

นางวิภาพร  รัตนวรรณ

ครูผู้ช่วย

งานเลขาณุการ

และงานเหรัญญิกกลุ่มสาระ

นางสาวเยาวภา  พูนแก้ว  

ครูอัตราจ้าง

 

 

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์  Huasaibumrungrat School
330 หมู่ 1 ตำบลหัวไทร  อำเภอหัวไทร  จังหวัดนครศรีธรรมราช  80170
โทรศัพท์ 075389489 โทรสาร 075389489 Email : huasaibum@hotmail.com
Email Webmaster : reungdad@gmail.com