กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

นับจำนวนผู้เข้าชมเว็บ

142673
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
306
41
683
141509
347
1984
142673

Your IP: 44.192.65.228
Server Time: 2022-07-02 17:26:00

นายสุชาติ  คตน่วม

ครุศาสตร์บัณฑิต (ค.บ.)

ครูชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ

รูปถ่าย ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง/วุฒิการศึกษา งานที่ได้รับมอบหมาย
นายสมภาส  เดชสถิตย์

 

ครูชำนาญการ

ครุศาสตรบัณฑิต

(ค.บ.)

 

รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ

(อุตสาหกรรม)

นางสาวพัชรา  บุญแก้ววรรณ

 

ครูชำนาญการพิเศษ

ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต

(ศษ.ม.)

 

รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ

(คหกรรม)

 

นายเรืองเดช  วิชัยดิษฐ

 

 

ครูชำนาญการพิเศษ

ครุศาสตรบัณฑิต

(ค.บ.)

 

งานสาระสนเทศกลุ่มสาระ

 

นางสาวพรทิพย์  ทองยามี

ครู

คหกรรมศาสตรบัณฑิต

(คศ.บ.)

งานสารสนเทศ

และงานกิจกรรม 

นางวิภาพร  รัตนวรรณ

ครูผู้ช่วย

งานเลขาณุการ

และงานเหรัญญิกกลุ่มสาระ

   นายสนชัย  ช่างทอง

ครูผู้ช่วย

วทบ.สัตวศาสตร์, ศศบ.ไทยคดีศึกษา

 
นางสาวเยาวภา  พูนแก้ว  

ครูอัตราจ้าง

 

 

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์  Huasaibumrungrat School
330 หมู่ 1 ตำบลหัวไทร  อำเภอหัวไทร  จังหวัดนครศรีธรรมราช  80170
โทรศัพท์ 075389489 โทรสาร 075389489 Email : huasaibum@hotmail.com
Email Webmaster : reungdad@gmail.com