กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

นับจำนวนผู้เข้าชมเว็บ

121703
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
40
151
597
120425
2827
5801
121703

Your IP: 3.80.3.192
Server Time: 2021-10-27 07:43:54

 

นางสาวพัชรา  บุญแก้ววรรณ

ครูชำนาญการพิเศษ

หัวหน้างานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

 

นายสุชาติ  คตน่วม

ครูชำนาญการ

รองหัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

รูปถ่าย ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง/วุฒิการศึกษา งานที่ได้รับมอบหมาย
นายอักษร  ทองดี

 ครูชำนาญการพิเศษ

กษ.บ.

 

หัวหน้ากิจกรรม

ลูกเสือ

นางมนัสขวัญ  รักษา

ครูชำนาญการ

ค.บ. 

 

หัวหน้ากิจกรรม

เนตรนารี

นางสาวิณี  ณ นคร

 ครูชำนาญการพิเศษ

ค.บ.

 

หัวหน้ากิจกรรม

ยุวกาชาด

นางสาวศิริ  มาระจิตต์

ครูชำนาญการพิเศษ

ค.บ. 

 

หัวหน้ากิจกรรม

ผู้บำเพ็ญประโยชน์

นายเกรียงศักดิ์  ทิพย์บำรุง

ครูชำนาญการพิเศษ

ค.บ. 

 

 

หัวหน้ากิจกรรม

นักศึกษาวิชาทหาร

 

นายสมหมาย  โศภิษฐิกุล

 ครูชำนาญการพิเศษ

ศษ.ม.

 

หัวหน้ากิจกรรม

ชุมนุม

นางเนตรนภา  ศรีประเสริฐ

ครูชำนาญการ

ค.บ.

 

หัวหน้วกิจกรรม

ส่งเสริมการอ่าน

นางศุภกาญจน์  ขวัญหลี

 ครูชำนาญการ

กศ.ม.

 

หัวหน้ากิจกรรม

แนะแนว

นางจำปี  จันทร์แก้ว

ครูชำนาญการพิเศษ

ค.บ. 

 

หัวหน้ากิจกรรม

เพื่อสังคมฯ

นางจารุวรรณ  จงคง

ครูชำนาญการ

ศษ.ม. 

 

หัวหน้างานวัดผล

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

 

 

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์  Huasaibumrungrat School
330 หมู่ 1 ตำบลหัวไทร  อำเภอหัวไทร  จังหวัดนครศรีธรรมราช  80170
โทรศัพท์ 075389489 โทรสาร 075389489 Email : huasaibum@hotmail.com
Email Webmaster : reungdad@gmail.com