กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

Filter
Title Hits
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น 39
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นคนงานทั่วไป(คนสวน) 140
ประกาศโรงเรียน อาคารเรียน 108 ล/59-ก 195
รับสมัครครูคณิตศาสตร์ 193
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 235
ประกาศผลการสอบลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูผู้สอนวิชาฟิสิกส์ 153
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอนวิชาฟิสิกส์ และ วิชาชีววิทยา 213
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ 172
ประกาศโรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ 263
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอนวิชาภาษาญี่ปุ่น 445

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์  Huasaibumrungrat School
330 หมู่ 1 ตำบลหัวไทร  อำเภอหัวไทร  จังหวัดนครศรีธรรมราช  80170
โทรศัพท์ 075389489 โทรสาร 075389489 Email : huasaibum@hotmail.com
Email Webmaster : reungdad@gmail.com