Filter
Title Hits
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ2566-3 34
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ2566-2 18
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 97
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 133
ประกาศผลผู้สมัครครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ 116
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 96
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง-จัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงาน 72
ประกวดราคาจ้างก่อสร้รางโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล รายการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น 103
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นคนงานทั่วไป(คนสวน) 166
ประกาศโรงเรียน อาคารเรียน 108 ล/59-ก 219

 

ผู้บริหาร


นายสุภาพ  ยะพงศ์

ผู้อำนวยการโรงเรียน

แจ้งซ่อมอุปกรณ์เทคโน

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์  Huasaibumrungrat School
330 หมู่ 1 ตำบลหัวไทร  อำเภอหัวไทร  จังหวัดนครศรีธรรมราช  80170
โทรศัพท์ 075389489 โทรสาร 075389489 Email : huasaibum@hotmail.com
Email Webmaster : reungdad@gmail.com