กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

Filter
Title Hits
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นคนงานทั่วไป(คนสวน) 5
ประกาศโรงเรียน อาคารเรียน 108 ล/59-ก 27
รับสมัครครูคณิตศาสตร์ 22
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 36
ประกาศผลการสอบลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูผู้สอนวิชาฟิสิกส์ 34
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอนวิชาฟิสิกส์ และ วิชาชีววิทยา 73
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ 95
ประกาศโรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ 151
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอนวิชาภาษาญี่ปุ่น 371

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์  Huasaibumrungrat School
330 หมู่ 1 ตำบลหัวไทร  อำเภอหัวไทร  จังหวัดนครศรีธรรมราช  80170
โทรศัพท์ 075389489 โทรสาร 075389489 Email : huasaibum@hotmail.com
Email Webmaster : reungdad@gmail.com