Filter
Title Hits
ประกาศผลผู้สมัครครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ 61
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 30
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง-จัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงาน 25
ประกวดราคาจ้างก่อสร้รางโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล รายการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น 22
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นคนงานทั่วไป(คนสวน) 149
ประกาศโรงเรียน อาคารเรียน 108 ล/59-ก 200
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 246
ประกาศผลการสอบลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูผู้สอนวิชาฟิสิกส์ 158
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอนวิชาฟิสิกส์ และ วิชาชีววิทยา 218
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ 179

 

ผู้บริหาร


นายคีรี  มากสังข์

ผู้อำนวยการโรงเรียน

แจ้งซ่อมอุปกรณ์เทคโน

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์  Huasaibumrungrat School
330 หมู่ 1 ตำบลหัวไทร  อำเภอหัวไทร  จังหวัดนครศรีธรรมราช  80170
โทรศัพท์ 075389489 โทรสาร 075389489 Email : huasaibum@hotmail.com
Email Webmaster : reungdad@gmail.com