กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

Filter
Title Hits
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นคนงานทั่วไป(คนสวน) 130
ประกาศโรงเรียน อาคารเรียน 108 ล/59-ก 169
รับสมัครครูคณิตศาสตร์ 189
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 227
ประกาศผลการสอบลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูผู้สอนวิชาฟิสิกส์ 151
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอนวิชาฟิสิกส์ และ วิชาชีววิทยา 211
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ 171
ประกาศโรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ 259
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอนวิชาภาษาญี่ปุ่น 443

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์  Huasaibumrungrat School
330 หมู่ 1 ตำบลหัวไทร  อำเภอหัวไทร  จังหวัดนครศรีธรรมราช  80170
โทรศัพท์ 075389489 โทรสาร 075389489 Email : huasaibum@hotmail.com
Email Webmaster : reungdad@gmail.com