กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

นับจำนวนผู้เข้าชมเว็บ

137916
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
57
190
339
137086
1364
1804
137916

Your IP: 3.236.50.79
Server Time: 2022-05-17 09:14:44

ข่าวประชาสัมพันธ์

Filter
Title Published Date Hits
การเปิดภาคเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 10 May 2022 4
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 20 April 2022 12
ประกาศ การสอบ การมอบตัวนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 23 March 2022 27
ผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 07 March 2022 33
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 1 โครงการห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2565 02 March 2022 26
รับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 08 February 2022 30
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง-จัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงาน 28 January 2022 12
รับสมัครนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2565 20 January 2022 20
ประกวดราคาจ้างก่อสร้รางโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล รายการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น 08 January 2022 9
ประชาสัมพันธ์ งานนโยบายและแผนงานโรงเรียน 24 December 2021 45
ประกาศเปิดภาคเรียนที่ 2/2564 25 October 2021 35
12 สิงหาคม 10 August 2021 29
มอบตัวนักเรียนห้องเรียนพิเศษ 26 May 2021 93
การมอบตัวนักเรียน ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2564 21 May 2021 101
รายละเอียด วัน เวลา สถานที่ การรายงานตัว มอบตัว ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2564 08 May 2021 67
ประกาศ ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2564 02 May 2021 118
ประกาศโรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ ห้องเรียนพิเศษ 30 April 2021 103
สมัครเข้าเรียน ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2564 16 April 2021 167
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 06 April 2021 187
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเช้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 31 March 2021 211
รับสมัครนักเรียน ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2564 17 March 2021 157
รับสมัครนักเรียน SMP และ ภาษาต่างประเทศ 2564 22 February 2021 164
ประกาศเสนอยื่นซองประมูลร้านค้าสวัสดิการโรงเรียน 2564 22 February 2021 111
กิจกรรม "วันตลาดนัด ท.ร.พอเพียง" ครั้งที่ 1 16 October 2020 147
เกษียณอายุราชการ 2563 02 October 2020 144
ช่วยเหลือนักเรียนผู้ประสบอัคคีภัยและครอบครัว 02 October 2020 124
อบรมแกนนำป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา 02 October 2020 151
การต่อต้านการทุจริต ผ่านศิลปะการแสดงพื้นบ้าน 02 October 2020 176
การแข่งขันมโนราห์ และ หนังตะลุง 02 October 2020 134
โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล 16 September 2020 160
ยุวกาชาดบำเพ็ญประโยชน์ป้องกันภัย COVID 15 September 2020 240
O15 : ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ 07 September 2020 129
Q&A ถาม-ตอบ 06 September 2020 127
ITA Online 2020 02 September 2020 155
O28 : รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 02 September 2020 126
O21 : แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ 02 September 2020 103
O27 : หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 02 September 2020 143
O13 : คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 01 September 2020 112
O37 : การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต 01 September 2020 132
O36 : การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 01 September 2020 108
O33 : การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม 01 September 2020 120
O31 : ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี 01 September 2020 86
O29 : แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 01 September 2020 111
O32 : ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น 01 September 2020 124
O30 : ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 01 September 2020 139
O25 : นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 01 September 2020 124
O26 : การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 01 September 2020 110
O10 : แผนดำเนินงานประจำปี 01 September 2020 123
O24 : รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 01 September 2020 103
O23 : สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน 01 September 2020 110

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์  Huasaibumrungrat School
330 หมู่ 1 ตำบลหัวไทร  อำเภอหัวไทร  จังหวัดนครศรีธรรมราช  80170
โทรศัพท์ 075389489 โทรสาร 075389489 Email : huasaibum@hotmail.com
Email Webmaster : reungdad@gmail.com