นับจำนวนผู้เข้าชมเว็บ

148886
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
55
87
248
148205
316
2497
148886

Your IP: 18.208.187.128
Server Time: 2022-10-05 07:11:54

ข่าวประชาสัมพันธ์

Filter
Title Published Date Hits
กิจกรรม ท.ร.ชวนวิ่งครั้งที่ 1 04 October 2022 0
มุฑิตาจิตเกษียณอายุราชการ 2565 04 October 2022 0
v8 08 September 2022 1
v17 08 September 2022 2
v21 08 September 2022 1
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินสายงานการสอน 08 September 2022 2
หลักเกณฑ์และวิธีการการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม 08 September 2022 2
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 08 September 2022 15
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 08 September 2022 5
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการกลุ่มบริหารงบประมาณ 08 September 2022 1
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการกลุ่มบริหารทั่วไป 08 September 2022 3
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการกลุ่มบริหารงานบุคคล 08 September 2022 6
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการกลุ่มบริหารวิชาการ 08 September 2022 9
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 08 September 2022 12
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 08 September 2022 5
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม 08 September 2022 23
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 08 September 2022 13
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น 08 September 2022 20
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในสถานศึกษา 08 September 2022 8
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 08 September 2022 10
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากร 08 September 2022 11
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร 08 September 2022 5
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 07 September 2022 2
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน 07 September 2022 8
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 07 September 2022 10
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร 07 September 2022 17
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 07 September 2022 12
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 07 September 2022 13
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในสถานศึกษา 07 September 2022 11
แผนดำเนินงานประจำปี 07 September 2022 21
แผนดำเนินงานประจำปี2564 07 September 2022 8
แผนดำเนินงานประจำปี2565 07 September 2022 7
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต 07 September 2022 9
รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 07 September 2022 17
ข้อมูลสถิติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 06 September 2022 17
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 06 September 2022 8
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม 2564 - เดือนมีนาคม 2565 06 September 2022 3
ผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน ตุลาคม 2564 06 September 2022 5
ผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน พฤศจิกายน 2564 06 September 2022 2
ผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน ธันวาคม 2564 06 September 2022 8
ผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน มกราคม 2565 06 September 2022 3
ผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน กุมภาพันธ์ 2565 06 September 2022 5
ผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน มีนาคม 2565 06 September 2022 5
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน 06 September 2022 10
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ 05 September 2022 13
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ 05 September 2022 13
รายงานการกำกับติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน 05 September 2022 11
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 05 September 2022 13
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ 05 September 2022 5
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 05 September 2022 10

 

ผู้บริหาร


นายคีรี  มากสังข์

ผู้อำนวยการโรงเรียน

แจ้งซ่อมอุปกรณ์เทคโน

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์  Huasaibumrungrat School
330 หมู่ 1 ตำบลหัวไทร  อำเภอหัวไทร  จังหวัดนครศรีธรรมราช  80170
โทรศัพท์ 075389489 โทรสาร 075389489 Email : huasaibum@hotmail.com
Email Webmaster : reungdad@gmail.com