กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

นับจำนวนผู้เข้าชมเว็บ

014539
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
195
59
1066
12089
5121
9418
14539

Your IP: 3.238.40.104
Server Time: 2020-09-18 21:50:36

ข่าวประชาสัมพันธ์

Filter
Title Published Date Hits
โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล 16 September 2020 6
ยุวกาชาดบำเพ็ญประโยชน์ป้องกันภัย COVID 15 September 2020 3
O15 : ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ 07 September 2020 4
Q&A ถาม-ตอบ 06 September 2020 21
ITA Online 2020 02 September 2020 17
O28 : รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 02 September 2020 6
O21 : แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ 02 September 2020 5
O27 : หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 02 September 2020 21
O13 : คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 01 September 2020 11
O37 : การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต 01 September 2020 4
O36 : การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 01 September 2020 6
O33 : การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม 01 September 2020 9
O31 : ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี 01 September 2020 5
O29 : แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 01 September 2020 5
O32 : ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น 01 September 2020 10
O30 : ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 01 September 2020 9
O25 : นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 01 September 2020 13
O26 : การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 01 September 2020 13
O10 : แผนดำเนินงานประจำปี 01 September 2020 12
O24 : รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 01 September 2020 6
O23 : สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน 01 September 2020 6
O12 : รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 01 September 2020 10
O11 : รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน ประจำปี รอบ 6 01 September 2020 7
O18 : แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 01 September 2020 5
O43 : การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุุณธรรมและความโปร่งใสภายในสถานศึกษา 01 September 2020 5
O42 : มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในสถานศึกษา 01 September 2020 3
O41 : รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 01 September 2020 6
O40 : รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปีรอบ 6 เดือน 01 September 2020 6
O39 : แผนปฏิติการป้องกันการทุจริต 01 September 2020 7
O19 : รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน 01 September 2020 10
O17 : E-service 01 September 2020 87
O14 : คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ 01 September 2020 6
O16 : รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ 01 September 2020 16
O15 : ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ 01 September 2020 0
O20 : รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 01 September 2020 13
O35 : การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร 31 August 2020 29
O34 : เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร 31 August 2020 14
O38 : การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 31 August 2020 18
O4 : แผนยุธศาสตร์ หรือแผนพัฒนาสถานศึกษา 31 August 2020 30
O1 : โครงสร้าง 31 August 2020 62
O8 : Q&A ถาม-ตอบ-1 31 August 2020 25
O8 : Q&A ถาม-ตอบ-2 31 August 2020 11
O3 : อำนาจหน้าที่ 30 August 2020 22
O6 : กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 30 August 2020 37
การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) 27 August 2020 447
รายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 14 August 2020 21
ปฏิทินวิชาการ การจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ 30 June 2020 49
งานแผนงานโรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ ๖๓ 21 June 2020 232
มาตรการหลักการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในสถานศึกษาของโรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ 14 June 2020 107
แบบกำหนดเวลาการจัดการเรียนการสอน (เพิ่มเติม) 11 June 2020 92

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์  Huasaibumrungrat School
330 หมู่ 1 ตำบลหัวไทร  อำเภอหัวไทร  จังหวัดนครศรีธรรมราช  80170
โทรศัพท์ 075389489 โทรสาร 075389489 Email : huasaibum@hotmail.com
Email Webmaster : reungdad@gmail.com