กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

นับจำนวนผู้เข้าชมเว็บ

081322
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
293
131
1441
78733
3085
2656
81322

Your IP: 34.239.150.57
Server Time: 2021-04-16 16:08:49

ข่าวประชาสัมพันธ์

Filter
Title Published Date Hits
สมัครเข้าเรียน ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2564 16 April 2021 0
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 06 April 2021 27
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเช้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 31 March 2021 33
รับสมัครนักเรียน ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2564 17 March 2021 25
รับสมัครนักเรียน SMP และ ภาษาต่างประเทศ 2564 22 February 2021 23
ประกาศเสนอยื่นซองประมูลร้านค้าสวัสดิการโรงเรียน 2564 22 February 2021 11
กิจกรรม "วันตลาดนัด ท.ร.พอเพียง" ครั้งที่ 1 16 October 2020 49
เกษียณอายุราชการ 2563 02 October 2020 35
ช่วยเหลือนักเรียนผู้ประสบอัคคีภัยและครอบครัว 02 October 2020 40
อบรมแกนนำป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา 02 October 2020 44
การต่อต้านการทุจริต ผ่านศิลปะการแสดงพื้นบ้าน 02 October 2020 42
การแข่งขันมโนราห์ และ หนังตะลุง 02 October 2020 41
โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล 16 September 2020 53
ยุวกาชาดบำเพ็ญประโยชน์ป้องกันภัย COVID 15 September 2020 35
O15 : ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ 07 September 2020 38
Q&A ถาม-ตอบ 06 September 2020 55
ITA Online 2020 02 September 2020 53
O28 : รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 02 September 2020 30
O21 : แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ 02 September 2020 40
O27 : หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 02 September 2020 51
O13 : คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 01 September 2020 36
O37 : การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต 01 September 2020 32
O36 : การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 01 September 2020 29
O33 : การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม 01 September 2020 43
O31 : ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี 01 September 2020 30
O29 : แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 01 September 2020 33
O32 : ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น 01 September 2020 36
O30 : ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 01 September 2020 43
O25 : นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 01 September 2020 36
O26 : การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 01 September 2020 46
O10 : แผนดำเนินงานประจำปี 01 September 2020 41
O24 : รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 01 September 2020 28
O23 : สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน 01 September 2020 33
O12 : รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 01 September 2020 34
O11 : รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน ประจำปี รอบ 6 01 September 2020 39
O18 : แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 01 September 2020 28
O43 : การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุุณธรรมและความโปร่งใสภายในสถานศึกษา 01 September 2020 34
O42 : มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในสถานศึกษา 01 September 2020 27
O41 : รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 01 September 2020 24
O40 : รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปีรอบ 6 เดือน 01 September 2020 34
O39 : แผนปฏิติการป้องกันการทุจริต 01 September 2020 47
O19 : รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน 01 September 2020 43
O17 : E-service 01 September 2020 154
O14 : คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ 01 September 2020 35
O16 : รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ 01 September 2020 46
O15 : ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ 01 September 2020 22
O20 : รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 01 September 2020 44
O35 : การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร 31 August 2020 57
O34 : เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร 31 August 2020 47
O38 : การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 31 August 2020 50

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์  Huasaibumrungrat School
330 หมู่ 1 ตำบลหัวไทร  อำเภอหัวไทร  จังหวัดนครศรีธรรมราช  80170
โทรศัพท์ 075389489 โทรสาร 075389489 Email : huasaibum@hotmail.com
Email Webmaster : reungdad@gmail.com