กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

นับจำนวนผู้เข้าชมเว็บ

055324
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
465
1237
4089
45343
2589
26999
55324

Your IP: 3.238.184.78
Server Time: 2020-12-04 22:09:25

ข่าวประชาสัมพันธ์

Filter
Title Published Date Hits
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 23 November 2020 8
ประกาศผลการสอบลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูผู้สอนวิชาฟิสิกส์ 19 November 2020 14
กิจกรรม "วันตลาดนัด ท.ร.พอเพียง" ครั้งที่ 1 16 October 2020 29
เกษียณอายุราชการ 2563 02 October 2020 17
ช่วยเหลือนักเรียนผู้ประสบอัคคีภัยและครอบครัว 02 October 2020 21
อบรมแกนนำป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา 02 October 2020 23
การต่อต้านการทุจริต ผ่านศิลปะการแสดงพื้นบ้าน 02 October 2020 24
การแข่งขันมโนราห์ และ หนังตะลุง 02 October 2020 23
โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล 16 September 2020 30
ยุวกาชาดบำเพ็ญประโยชน์ป้องกันภัย COVID 15 September 2020 20
O15 : ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ 07 September 2020 22
Q&A ถาม-ตอบ 06 September 2020 38
ITA Online 2020 02 September 2020 36
O28 : รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 02 September 2020 21
O21 : แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ 02 September 2020 23
O27 : หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 02 September 2020 39
O13 : คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 01 September 2020 27
O37 : การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต 01 September 2020 21
O36 : การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 01 September 2020 22
O33 : การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม 01 September 2020 28
O31 : ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี 01 September 2020 19
O29 : แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 01 September 2020 21
O32 : ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น 01 September 2020 24
O30 : ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 01 September 2020 29
O25 : นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 01 September 2020 26
O26 : การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 01 September 2020 33
O10 : แผนดำเนินงานประจำปี 01 September 2020 26
O24 : รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 01 September 2020 16
O23 : สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน 01 September 2020 20
O12 : รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 01 September 2020 22
O11 : รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน ประจำปี รอบ 6 01 September 2020 28
O18 : แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 01 September 2020 18
O43 : การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุุณธรรมและความโปร่งใสภายในสถานศึกษา 01 September 2020 23
O42 : มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในสถานศึกษา 01 September 2020 11
O41 : รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 01 September 2020 17
O40 : รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปีรอบ 6 เดือน 01 September 2020 20
O39 : แผนปฏิติการป้องกันการทุจริต 01 September 2020 30
O19 : รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน 01 September 2020 31
O17 : E-service 01 September 2020 130
O14 : คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ 01 September 2020 25
O16 : รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ 01 September 2020 31
O15 : ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ 01 September 2020 14
O20 : รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 01 September 2020 29
O35 : การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร 31 August 2020 45
O34 : เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร 31 August 2020 34
O38 : การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 31 August 2020 35
O4 : แผนยุธศาสตร์ หรือแผนพัฒนาสถานศึกษา 31 August 2020 47
O1 : โครงสร้าง 31 August 2020 98
O8 : Q&A ถาม-ตอบ-1 31 August 2020 45
O8 : Q&A ถาม-ตอบ-2 31 August 2020 37

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์  Huasaibumrungrat School
330 หมู่ 1 ตำบลหัวไทร  อำเภอหัวไทร  จังหวัดนครศรีธรรมราช  80170
โทรศัพท์ 075389489 โทรสาร 075389489 Email : huasaibum@hotmail.com
Email Webmaster : reungdad@gmail.com