ข้อมูลการติดต่อโรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์

     ที่อยู่โรงเรียน

ติดต่อ Face book

  • โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ 
  • 330 หมู่ 1 ตำบลหัวไทร  อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช
    โทร. 075-389489 โทรสาร 075-389489
    E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
    ติดต่อราชการ วันจันทร์ - วันศุกร์
    เวลา 08.00 - 16.30 น.

 

รอบรั้ว ท.ร.

 ติดต่อสอบถาม Line

 ติดต่อสอบถาม Line

 คลิกติดต่อ
@741jijzj
 
   
         แผนที่ตั้งโรงเรียน  
 
    

ผู้บริหาร


นายคีรี  มากสังข์

ผู้อำนวยการโรงเรียน

แจ้งซ่อมอุปกรณ์เทคโน

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์  Huasaibumrungrat School
330 หมู่ 1 ตำบลหัวไทร  อำเภอหัวไทร  จังหวัดนครศรีธรรมราช  80170
โทรศัพท์ 075389489 โทรสาร 075389489 Email : huasaibum@hotmail.com
Email Webmaster : reungdad@gmail.com