สรุปจำนวนศาสนา

# ศาสนา จำนวน (คน)
1*** ไม่ระบุ ***896
2พุทธ612
3อิสลาม29
รวม1,537

* แสดงเฉพาะนักเรียนที่ยังศึกษาอยู่เท่านั้น