สรุปจำนวนศาสนา

# ศาสนา จำนวน (คน)
1คริสต์2
2พุทธ756
3อิสลาม70
รวม828