สรุปจำนวนศาสนา

# ศาสนา จำนวน (คน)
1*** ไม่ระบุ ***886
2คริสต์1
3พุทธ594
4อิสลาม34
รวม1,515

* แสดงเฉพาะนักเรียนที่ยังศึกษาอยู่เท่านั้น