สรุปจำนวนศาสนา

# ศาสนา จำนวน (คน)
1คริสต์1
2พุทธ531
3อิสลาม47
รวม579