สรุปจำนวนศาสนา

# ศาสนา จำนวน (คน)
1*** ไม่ระบุ ***558
2พุทธ453
3อิสลาม19
รวม1,030

* แสดงเฉพาะนักเรียนที่ยังศึกษาอยู่เท่านั้น