สรุปจำนวนศาสนา

# ศาสนา จำนวน (คน)
1คริสต์2
2พุทธ744
3อิสลาม71
รวม817