สรุปจำนวนศาสนา

# ศาสนา จำนวน (คน)
1คริสต์1
2พุทธ687
3อิสลาม58
รวม746