สรุปจำนวนศาสนา

# ศาสนา จำนวน (คน)
1*** ไม่ระบุ ***1,111
2พุทธ405
3อิสลาม17
รวม1,533

* แสดงเฉพาะนักเรียนที่ยังศึกษาอยู่เท่านั้น